Wie zijn wij?

Missie en visie

Iedere dag komen in Zuid-Holland 17 mensen niet veilig aan op hun bestemming (bron: VIA, 2022). Zij raken ernstig gewond of overlijden als gevolg van een verkeersongeval.
Uit onderzoek is af te leiden dat een groot deel van die ongevallen te maken heeft met onveilig gedrag. Bijvoorbeeld omdat verkeersdeelnemers niet opletten, onder invloed rijden, fietsen zonder verlichting of te hard rijden.

Het aanpassen van de infrastructuur kan een deel van het onveilige gedrag ondervangen, maar neemt niet alle gevaren weg. Met handhaving worden mensen beboet als zij zich niet aan de regels houden, maar vanwege de geringe pakkans is ook de invloed daarvan beperkt. Hoe mensen zich gedragen in het verkeer hebben ze grotendeels zelf in de hand. Ze kunnen hun eigen gedrag aanpassen en daarnaast de verkeersdeelnemers in hun directe invloedssfeer (kinderen, collega’s, vrienden, werknemers) motiveren dat ook te doen. Wij geloven daarom dat we, om nul vermijdbare verkeersslachtoffers te bereiken, de inzet van elke verkeersdeelnemer nodig hebben.

 

Visie ROV Zuid-Holland

Elke verkeersdeelnemer in Zuid-Holland draagt verantwoordelijkheid voor het bereiken van het doel van nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer.

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland werkt ROV Zuid-Holland eraan om verkeersdeelnemers in de provincie bewust te maken van deze verantwoordelijkheid. We motiveren en faciliteren verkeersdeelnemers om het eigen gedrag aan te passen als dat nodig is, en om ook de mensen in hun nabije omgeving daarvoor te motiveren.

Missie ROV Zuid-Holland

Verkeersveilig gedrag tot norm maken onder verkeersdeelnemers in de provincie Zuid-Holland.

Team ROV Zuid-Holland

Ada Aalbrecht

Ada Aalbrecht
Projectleider

Lees profiel
Astrid Homan

Astrid Homan
Programmamanager

Lees profiel
Corine Zuidgeest

Corine Zuidgeest
Projectondersteuner

Lees profiel

Annemieke Gerdes
Projectondersteuner

Lees profiel

Wijnand de Gelder
Projectleider

Lees profiel

Marieke van Daal
Projectleider

Lees profiel

Arjan Breider
Projectleider

Lees profiel

Nynke van der Kallen
Projectleider

Lees profiel

Marina Meens
Projectleider

Lees profiel

Meriam van Franeker
Projectleider

Lees profiel

Opdracht en opdrachtgevers

In Nederland zijn er veertien zogenoemde regievoerders op het thema verkeersveiligheid. Dat zijn de twaalf provincies met daarnaast nog de twee grote stadsregio’s: de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In Zuid-Holland hebben we dus twee regievoerders, namelijk de MRDH en de provincie Zuid-Holland. Voor de uitvoering van met name verkeerseducatie, hebben deze twee partijen samen ROV Zuid-Holland opgericht.

Onder educatie verstaan we: elke vorm van formeel of informeel onderwijs dat zich richt op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor een veilige verkeersdeelname, inclusief de wil om veilig aan het verkeer deel te nemen (bron: SWOV)

Het ROV Zuid-Holland werkt vanuit een meerjarenprogramma. Ieder jaar wordt op basis daarvan een werkplan ingediend met een daarbij behorende begroting voor een werkbudget. Het ROV Zuid-Holland is geen subsidieverstrekker. De MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben elk hun eigen subsidieregeling.

ROV Zuid-Holland werkt in opdracht van de provincie en de MRDH aan projecten die gericht zijn op gedragsverandering in het verkeer. De provincie en de MRDH zijn als opdrachtgever betrokken bij het vaststellen en financieren van de projecten in het meerjarenplan en de werkplannen. ROV Zuid-Holland rapporteert aan beide partijen over de voortgang.

Werkgebied

Gemeenten spelen een sleutelrol in het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Zij dragen niet alleen zorg voor een veilige inrichting van de wegen in hun beheersgebied, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van activiteiten gericht op veilig verkeersgedrag. Voor een groot deel werken gemeenten hiervoor samen met andere gemeenten in Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s). In Zuid-Holland zijn er zeven van dit soort RPV’s (inclusief de MRDH), elk met een eigen regionaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

De samenwerking tussen ROV Zuid-Holland en de RPV’s in de provincie is intensief. Voor de gedragscomponent in hun plannen, maken de RPV’s gebruik van de educatieve programma’s, campagnes en kennis van ROV Zuid-Holland. Daarmee zijn de RPV’s voor ROV Zuid-Holland een belangrijke stakeholder in het bereiken van de missie: verkeersveilig gedrag tot norm maken.

De samenwerking wordt uitgevoerd onder de titel “Maak een punt van nul.”

Alblasserwaard

Secretaris: Arwin de Hoog
E: arwin@verkeerstudio.nl
T: 06-51788119
Website Alblasserwaard

Drechtsteden

Secretaris: Marieke Sulkers
E: ma.sulkers@drechtsteden.nl
T: 078-7702892
Website Drechtsteden

Goeree Overflakkee

Secretaris: Jacqueline Santifort
E: j.santifort@ggo.nl
T: 0187-475585
Website Goeree Overflakkee

Hoeksche Waard

Secretaris: Sander Bastiaanse
E: sander.bastiaanse@gemeentehw.nl
T: 088-6471457
Website Hoeksche Waard

Holland Rijnland

Secretaris: Edwin van Staveren
E: evanstaveren@hollandrijnland.nl
T: 071-5239088
Website Holland Rijnland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Secretaris: Elke Helmus
E: e.helmus@mrdh.nl
T: 088-5445291
Website Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Midden-Holland

Secretaris: Mohamed Kalai
E: mkalai@regiomiddenholland.nl
T: 0182-545551
Website Midden-Holland

Contact

Wil je meer informatie over ROV Zuid-Holland?

Neem dan contact:
informatie@rovzh.nl
070 – 441 6200

Bezoekadres:

ROV Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596 AW Den Haag