Wie zijn wij?

Missie en visie

Iedere dag komen in Zuid-Holland 15 mensen niet veilig aan op hun bestemming (bron: VIA, 2019). Uit onderzoek is af te leiden dat een groot deel van die ongevallen te maken heeft met onveilig gedrag. Bijvoorbeeld omdat verkeersdeelnemers niet opletten, onder invloed rijden, fietsen zonder verlichting of te hard rijden.

Het aanpassen van de infrastructuur kan een deel van het onveilige gedrag ondervangen, maar neemt niet alle gevaren weg. Met handhaving worden mensen beboet als zij zich niet aan de regels houden, maar vanwege de geringe pakkans is ook de invloed daarvan beperkt. Hoe mensen zich gedragen in het verkeer hebben ze grotendeels zelf in de hand. Ze kunnen hun eigen gedrag aanpassen en daarnaast de verkeersdeelnemers in hun directe invloedssfeer (kinderen, collega’s, vrienden, werknemers) motiveren dat ook te doen. Wij geloven daarom dat we, om nul vermijdbare verkeersslachtoffers te bereiken, de inzet van elke verkeersdeelnemer nodig hebben.

 

Visie ROV-ZH

Elke verkeersdeelnemer in Zuid-Holland draagt verantwoordelijkheid voor het bereiken van het doel van nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer.

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt ROV Zuid-Holland eraan om verkeersdeelnemers in de provincie bewust te maken van deze verantwoordelijkheid. We motiveren en faciliteren verkeersdeelnemers om het eigen gedrag aan te passen als dat nodig is, en om ook de mensen in hun nabije omgeving daarvoor te motiveren.

Missie ROV-ZH

Verkeersveilig gedrag tot norm maken onder verkeersdeelnemers in de provincie Zuid-Holland.

Team ROV-ZH

Jeroen Disco

Jeroen Disco
Projectleider

Lees profiel
Ada Aalbrecht

Ada Aalbrecht
Projectleider

Lees profiel
Wiesje Hofstede

Wiesje Hofstede
Projectleider

Lees profiel
Wil de Moor

Wil de Moor
Projectleider

Lees profiel
Astrid Homan

Astrid Homan
Programmamanager

Lees profiel
Corine Zuidgeest

Corine Zuidgeest
Projectondersteunend medewerker

Lees profiel

Opdracht en opdrachtgevers

In Nederland zijn er veertien zogenoemde regievoerders op het thema verkeersveiligheid. Dat zijn de twaalf provincies met daarnaast nog de twee grote stadsregio’s: de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In Zuid-Holland hebben we dus twee regievoerders, namelijk de provincie Zuid-Holland en de MRDH. Voor de uitvoering van (onder andere) verkeerseducatie, hebben deze twee partijen samen ROV-ZH opgericht.

ROV-ZH werkt in opdracht van de provincie en de MRDH aan projecten die gericht zijn op gedragsverandering in het verkeer. De provincie en de MRDH zijn als opdrachtgever betrokken bij het vaststellen en financieren van de projecten in het meerjarenplan en de werkplannen. ROV-ZH rapporteert aan beide partijen over de voortgang.

Werkgebied

RPV’s: hoe werken ze, wat kun je ermee, bij wie moet je zijn?

Gemeenten spelen een sleutelrol in het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Zij dragen niet alleen zorg voor een veilige inrichting van de wegen in hun beheersgebied, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van activiteiten gericht op veilig verkeersgedrag. Voor een groot deel werken gemeenten hiervoor samen met andere gemeenten in Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s). In Zuid-Holland zijn er zeven van dit soort RPV’s, elk met een eigen regionaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

De samenwerking tussen ROV-ZH en de RPV’s in de provincie Zuid-Holland is intensief. Voor de gedragscomponent in hun plannen, maken de RPV’s gebruik van de educatieve programma’s, campagnes en kennis van ROV-ZH. Daarmee zijn de RPV’s voor ROV-ZH een belangrijke stakeholder in het bereiken van de missie: verkeersveilig gedrag tot norm maken.

Locaties
Holland Rijnland Metropoolregio Midden-Holland Alblasserwaard Drechtsteden Hoeksche Waard Goeree Overflakkee

Holland Rijnland

Secretaris: Edwin van Staveren
T 071 5239088
E evanstaveren@hollandrijnland.nl
Maarjarenplan

Metropoolregio

Secretaris: Elke Helmus
T 088-5445291
E e.helmus@mrdh.nl

Midden-Holland

Secretaris: Mohamed Kalai
T 0182 - 545551
E mkalai@regiomiddenholland.nl
Maarjarenplan

Alblasserwaard

Secretaris: Egbert van den Dam
T 06 - 13886240
E egbert.vandendam@regioav.nl
Maarjarenplan

Drechtsteden

Secretaris: Marieke Sulkers
T 078 - 7702892
E ma.sulkers@drechtsteden.nl
Maarjarenplan

Hoeksche Waard

Secretaris: Annelijn de Bakker - Melissant
T 088 -6471729
E annelijn.debakker@gemeentehw.nl
Maarjarenplan

Goeree Overflakkee

Secretaris: Jacqueline Santifort
T 0187 - 475585
E j.santifort@ggo.nl
Maarjarenplan:

Contact

Wil je meer informatie over ROV Zuid-Holland?

Neem dan contact:
rovinfo@pzh.nl
070 – 441 6200

Bezoekadres:

ROV-ZH
Provincie Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596 AW Den Haag