Een groot deel van de verkeersongevallen is het gevolg van onveilig gedrag. Hoe mensen zich gedragen in het verkeer hebben ze grotendeels zelf in de hand. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is daarom niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van élke verkeersdeelnemer. Het team van ROV-ZH helpt overheden, private partijen, scholen, verenigingen en andersoortige organisaties graag in hun werk en acties op het gebied van verkeersgedrag. Zodat we het samen steeds veiliger te maken in ons gebied.