Een groot deel van de verkeersongevallen is het gevolg van onveilig gedrag. Hoe mensen zich gedragen in het verkeer hebben ze grotendeels zelf in de hand. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is daarom niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid, maar van élke verkeersdeelnemer.

Verkeersveiligheid heeft te maken met 3 E’s: Education (verkeerseducatie en voorlichting), Engeneering (het voertuig en de weginrichting) en Enforcement (verkeershandhaving).

Vaak is een mix van maatregelen uit deze 3 E’s nodig om te zorgen voor verkeersveiligheid. ROV Zuid-Holland is actief op het terrein van de 1e E, Education, maar houdt bij de adviezen altijd oog voor de andere twee.