Educatie

Verkeersveilig gedrag begint met de juiste kennis over verkeersregels en over wat veilig gedrag is. Daarnaast heeft iedere verkeersdeelnemer de vaardigheden nodig om het veilige gedrag te kunnen vertonen, zoals motorische vaardigheden om stabiel te fietsen en het kunnen inschatten van risico’s. Tot slot is ook het aanleren van een veilige, verantwoordelijke houding belangrijk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen dit alles aan te leren en dat leren duurt een leven lang. ROV-ZH faciliteert daarom diverse doelgroepgerichte educatieve programma’s voor alle leeftijden.

Educatieprogramma's

SCHOOL op SEEF (4 – 12 jaar)
SCHOOL op SEEF is erop gericht kinderen in het primair onderwijs in een veilige omgeving op een eigentijdse manier te begeleiden in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke weggebruikers. Niet alleen door het aanbieden van aansprekend lesmateriaal voor alle klassen, maar ook door inzet van ouders en de school zelf.
TotallyTraffic (12 – 18 jaar)
TotallyTraffic is het programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Het programma bestaat uit aansprekende, interactieve (gast-)lessen met als doel jongeren bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en de mogelijke gevaren en risico’s waar ze mee te maken kunnen krijgen.
Fietsveiligheid (4-100)
In het Programma Fietsveiligheid (2018) van ROV-ZH staat gedragsbeïnvloeding van fietsers centraal. Het programma bestaat uit ideeën voor activiteiten die het mogelijk maken levenslang te blijven leren als fietser. In het programma wordt een aantal leeftijdsgroepen onderscheiden, van zeer jonge tot zeer ervaren weggebruikers, met elk hun eigen leerdoelen.