Campagnes

Om een zo breed mogelijke groep burgers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer, voeren de samenwerkende overheden, politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven door het jaar heen een aantal landelijke verkeersveiligheidscampagnes uit. Als ROV-ZH stemmen we onze campagneactiviteiten af op de thema’s uit deze landelijke kalender om de effecten van de campagnes op regionaal niveau te versterken. Dat doen we altijd onder de vlag van ‘Ik Maak een Punt van Nul‘. Daarnaast hebben we in Zuid-Holland ook een aantal eigen, regionale campagnes.

De landelijke en regionale campagnes zijn samengebracht in deze kalender voor de themacampagnes van 2021 in Zuid-Holland

Regionale campagnes

Regionale verkeersveiligheidscampagnes worden door ROV-ZH zelf ontwikkeld en bekostigd. De campagnes richten zich specifiek op verkeersdeelnemers in de provincie Zuid-Holland.

Ik Maak Een Punt Van Nul
Ik Maak Een Punt Van Nul

Overkoepelend voor alle communicatie-uitingen vanuit ROV-ZH staat ‘Ik maak een punt van nul’. Onder deze vlag zetten we door het jaar heen verschillende acties en bewustwordingscampagnes uit en werken we samen met publieke en private ambassadeurs om de boodschap verder te verspreiden. Het ultieme doel? Nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland!

Bob in de sportkantine
Bob in de sportkantine

De campagne Bob in de sportkantine is erop gericht om te voorkomen dat sporters en supporters na kantinebezoek achter het stuur kruipen nadat zij hebben gedronken én om hen bewust te maken van veilig gedrag op de fiets.

rij veilig met medicijnen
Verantwoord medicijngebruik in het verkeer

Eén op de zes Nederlanders gebuikt medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Naar schatting komen jaarlijks tientallen mensen in het verkeer om door medicijngebruik. ROV-ZH voert daarom de campagne ‘Verantwoord medicijngebruik in het verkeer’ uit. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik verzorgt daarvoor gastlessen op de opleidingen voor apothekers- en doktersassistenten.

Landelijke campagnes

De landelijke verkeersveiligheidscampagnes worden ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en verschillende samenwerkingspartners. ROV-ZH sluit hierbij aan om de effecten van de campagnes regionaal te versterken. Naast de materialen die te downloaden zijn van de landelijke partnersite, stelt ROV-ZH daarom voor partners in Zuid-Holland ook aanvullende middelen (digitale banners, flyers en infographics) beschikbaar via de website Ik maak een Punt van Nul. Daarnaast verleent ROV-ZH maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert en Responsible Young Drivers opdracht om activiteiten uit te voeren rond thema’s van de landelijke kalender.

Ben je Bob, zeg het hardop
Ben je Bob, zeg het hardop

Een op de vijf verkeersslachtoffers is het directe gevolg van alcohol in het verkeer. De BOB-campagne richt zich op het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol. De huidige campagne motiveert verkeersdeelnemers die BOB zijn, dit vooral tegen zoveel mogelijk mensen te zeggen om niet in de verleiding te komen toch te drinken.

Rij MONO
Rij MONO

Het doel van de MONO-campagne is fietsers en automobilisten bewust te maken van het gevaar van sociale media tijdens het rijden en de afleiding die dit veroorzaakt. ‘MONO’ staat voor met één ding tegelijk bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht op één ding en dat is het verkeer. De campagne geeft hiervoor praktische oplossingen.

Daar kun je mee thuiskomen
Houd je aan de snelheidslimiet!

De campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ spreekt de automobilist aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. De waarschuwing geldt vooral voor automobilisten die binnen de bebouwde kom vaak onbewust 10 tot 15 kilometer per uur te hard rijden. Dit lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk. De campagne heeft als doel automobilisten hiervan bewust te maken.