Campagnes

Om een zo breed mogelijke groep burgers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer, wordt door de samenwerkende overheden, politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven door het jaar heen aandacht gevraagd aan diverse thema’s.
Het ROV Zuid-Holland vertaalt de landelijke campagnes als BOB, MONO en AAN naar regionale en lokale middelen die aansluiten op het overkoepelende programma Maak een Punt van Nul. Daarnaast zijn er een aantal eigen, regionale campagnes.

Regionale campagnes

Regionale verkeersveiligheidscampagnes worden zelf ontwikkeld en bekostigd en hebben betrekking op lokale of regionale problematiek.

Ik Maak Een Punt Van Nul
Maak Een Punt Van Nul

Overkoepelend voor alle communicatie-uitingen in Zuid-Holland staat de ambitie  ‘Maak een punt van nul’.  Onder deze vlag werken we samen met een groot netwerk van partners en publieke en private ambassadeurs om de boodschap verder te verspreiden. Het ultieme doel? Nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland!

Samenwerking sportverenigingen

58% van de Nederlanders sport wekelijks. Dat zijn circa 9,2 miljoen mensen die elke week onderweg zijn van en naar sport. Al die mensen willen graag veilig op hun bestemming aankomen.
Daarom werken we ook samen met sportverenigingen aan veilig verkeer.

rij veilig met medicijnen
Verantwoord medicijngebruik in het verkeer

Eén op de zes Nederlanders gebuikt medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Naar schatting komen jaarlijks tientallen mensen in het verkeer om door medicijngebruik. ROV Zuid-Holland voert daarom de campagne ‘Verantwoord medicijngebruik in het verkeer’ uit. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik verzorgt daarvoor gastlessen op de opleidingen voor apothekers- en doktersassistenten.

Landelijke campagnes

De landelijke verkeersveiligheidscampagnes worden ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en verschillende samenwerkingspartners. ROV Zuid-Holland vertaalt de campagnes naar regionale en lokale thema’s en uitingen. Naast de materialen die te downloaden zijn van de landelijke partnersite, stelt ROV Zuid-Holland voor partners in Zuid-Holland aanvullende middelen (digitale banners, flyers en infographics) beschikbaar op de progranma site:

Maakeenpuntvannul.nl/materiaal