Contact

Het ROV Zuid-Holland is een samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland met als werkgebied de provincie Zuid-Holland.

Wil je meer informatie over ROV Zuid-Holland?
Neem dan contact:
070 – 441 6200
informatie@rovzh.nl

ROV Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Bekijk hier de ROV magazines
Aanmelden voor ROV-media

Andere regio’s en organisaties

Ook in de andere provincie zijn er vergelijkbare organisaties. Zie hieronder de contactgegevens.

Verkeer- en vervoerberaad Groningen
050 – 316 42 65
info@verkeerswijzergroningen.nl
www.verkeerswijzergroningen.nl

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
058 – 292 59 25
rof@fryslan.frl
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/verkeersveiligheid-rof_43616/#close

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
0118 – 63 11 71
rovz@zeeland.nl
www.rovz.nl

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
043 – 389 99 99
info@rovl.nl
www.rovl.nl

Verkeersveiligheid provincie Brabant
073 – 681 28 12
nulverkeersdoden@brabant.nl
www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Verkeersveiligheid provincie Utrecht
030 – 258 90 12
secretariaat_12@provincie-utrecht.nl
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/verkeersveiligheid/

Verkeersveiligheid provincie Flevoland
www.verkeersveiligflevoland.nl

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Oost-Nederland
N.b.: per 1 januari 2022 wordt dit ROV opgeheven, en worden de werkzaamheden vanuit de afzonderlijke provincies Gelderland en Overijssel georganiseerd. De website is nog even in de lucht.
Contact is mogelijk via de afzonderlijke medewerkers, via de contactgegevens op deze pagina.
www.rovoostnederland.nl

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
0592 – 36 55 13
info@veiligbereikbaardrenthe.nl
www.veiligbereikbaardrenthe.nl

Vervoerregio Amsterdam
020 – 527 37 00
info@vervoerregio.nl
vervoerregio.nl/verkeersveiligheid

Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid
085 – 489 92 50
info@kennisnetwerkspv.nl
www.kennisnetwerkspv.nl