Contact

Het ROV Zuid-Holland is een samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland met als werkgebied de provincie Zuid-Holland.

Wil je meer informatie over ROV Zuid-Holland?
Neem dan contact:
T: 070 – 441 6200
E: rovinfo@pzh.nl

ROV Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Bekijk hier de ROV magazines
Aanmelden voor ROV-media

Andere regio’s en organisaties

Ook in de andere provincie zijn er vergelijkbare organisaties. Zie hieronder de contactgegevens.

Verkeer- en vervoerberaad Groningen
T: 050 – 316 42 65
E: info@verkeerswijzergroningen.nl
W: www.verkeerswijzergroningen.nl

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
T: 058 – 292 59 25
E: rof@fryslan.frl
W: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/verkeersveiligheid-rof_43616/#close

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
T: 0118 – 63 11 71
E: rovz@zeeland.nl
W: www.rovz.nl

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
T: 043 – 389 99 99
E: info@rovl.nl
W: www.rovl.nl

Verkeersveiligheid provincie Brabant
T: 073 – 681 28 12
E: nulverkeersdoden@brabant.nl
W: www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Verkeersveiligheid provincie Utrecht
T: 030 – 258 90 12
E: secretariaat_12@provincie-utrecht.nl
W: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/verkeersveiligheid/

Verkeersveiligheid provincie Flevoland
W: www.verkeersveiligflevoland.nl

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland)
T: 038 – 499 81 40
E: info@rovoostnederland.nl
W: www.rovoostnederland.nl

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
T: 0592 – 36 55 13
M: info@veiligbereikbaardrenthe.nl
W: www.veiligbereikbaardrenthe.nl

Vervoerregio Amsterdam
T: 020 – 527 37 00
E: info@vervoerregio.nl
W: vervoerregio.nl/verkeersveiligheid

Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid
T: 085 – 489 92 50
E: Kennisnetwerkspv@crow.nl
W: www.kennisnetwerkspv.nl