Kennisdeling

ROV Zuid-Holland is dé kennispartner over verkeersveiligheid in relatie tot gedrag in de provincie Zuid-Holland. Ben jij als verkeerskundige of beleidsmedewerker actief in de provincie Zuid-Holland? Bijvoorbeeld bij een overheid of maatschappelijke organisatie? Of heb je als organisatie te maken met situaties waarin verkeersveiligheid een rol speelt? Dan denken we graag met je mee.

Wij kunnen

  • vanuit onze ervaring meedenken over (beleids-) oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid in relatie tot gedragsverandering;
  • je voorzien van concreet (campagne-) materiaal of lespakketten of je helpen dit te ontwikkelen voor jouw specifieke situatie;
  • je via ons uitgebreide netwerk verbinden met de juiste regionale of landelijke organisaties of (ervarings-) deskundigen.

Neem contact met ons op:

ROV Zuid-Holland
informatie@rovzh.nl
070 – 441 6200

Verkeersregels handzaam

Het is belangrijk om kennis van de verkeersregels actueel te houden.
Het ROV Zuid-Holland geeft om deze reden een samenvatting uit het het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). In januari 2020 is een nieuwe editie verschenen. De RVV brochure is te bestellen via de webshop op www.maakeenpuntvannul.nl

De brochure is ook digitaal beschikbaar: RVV brochure 2020.

Jaarverslag

Het ROV Zuid-Holland rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten en laat daarbij zoveel mogelijk zien hoeveel weggebruikers zijn bereikt.

Lees het ROV-jaarverslag 2023

Lees het ROV-jaarverslag 2022

Lees het ROV jaarverslag 2021

Lees het ROV jaarverslag 2020

Lees het ROV jaarverslag 2019

Projecten

Voor de ontwikkeling van nieuwe verkeersveiligheidsprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het ROV Zuid-Holland regelmatig aanjager in pilots en projecten.
Denk aan de ontwikkeling van nieuwe lessen voor de educatieprogramma's, het aanjagen van het ontwikkelen van nieuwe acties en diensten van maatschappelijke partners als VVN, TeamAlert en Responsible Young Drivers, maar ook aan programma communicatie voor senioren en jongeren.

Beleid en plannen

Landelijke beleidsplannen

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2020) is een landelijk beleidsplan, bedoeld voor alle professionals die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Uitgangspunt is de risicogestuurde aanpak.

Download het SPV 2030.

Op 14 februari 2019 is een startovereenkomst ondertekenend voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor de periode 2020-2030

Vind het plan en allerlei kennis en tools voor de vertaling ervan op kennisnetwerkspv.nl

Regionale beleidsplannen

Visie en Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024

In de visie en het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid (MPV) van ROV Zuid-Holland staat de ambitie ‘Maak een punt van nul’ voorop. Binnen het programma zetten we een aantal programma’s en activiteiten voort. Het gaat daarbij om de programma’s SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic en Doortrappen. Ook de ondersteuning en uitrol van de campagnes blijft een kernactiviteit. Daarnaast kent het programma nieuwe onderdelen.
ROV Zuid-Holland omarmt de riscogestuurde aanpak en gaat nog meer dan voorheen uit van een integrale aanpak.

Download het MPV 2022-2024.