ROV-Jaarverslag 2021

In het jaarverslag zijn de belangrijkste resultaten te vinden van de activiteiten die het ROV Zuid-Holland
in 2021 – in samenwerking met de partners – heeft verricht.

Op de tweede pagina van de infographic is een kaart geplaatst waarop voor een aantal activiteiten is te lezen welke resultaten er per regio in Zuid-Holland zijn behaald. Het verslag geeft alleen het beeld van de activiteiten die door het ROV Zuid-Holland zelf of in samenwerking met partners zijn uitgevoerd. De partners hebben daarnaast ook hun eigen programma’s gerealiseerd.