Educatie

Verkeersveilig gedrag begint met de juiste kennis over verkeersregels en over wat veilig gedrag is. Daarnaast heeft iedere verkeersdeelnemer de vaardigheden nodig om het veilige gedrag te kunnen vertonen, zoals motorische vaardigheden om stabiel te fietsen en het kunnen inschatten van risico’s. Tot slot is ook het aanleren van een veilige, verantwoordelijke houding belangrijk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen dit alles aan te leren en dat leren duurt een leven lang. ROV Zuid-Holland faciliteert daarom diverse doelgroepgerichte educatieve programma’s voor alle leeftijden.
Hieronder de informatie over onze programma’s voor het onderwijs.
Lees verder op onze programma website over al onze activiteiten:

Educatieprogramma's

SCHOOL op SEEF (4 – 12 jaar)
SCHOOL op SEEF is erop gericht kinderen in het primair onderwijs in een veilige omgeving op een eigentijdse manier te begeleiden in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke weggebruikers. Niet alleen door het aanbieden van aansprekend lesmateriaal voor alle klassen, maar ook door inzet van ouders en de school zelf.
TotallyTraffic (12 – 18 jaar)
TotallyTraffic is het programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Het programma bestaat uit aansprekende, interactieve (gast-)lessen met als doel jongeren bewust te maken van hun eigen rol in het verkeer en de mogelijke gevaren en risico’s waar ze mee te maken kunnen krijgen.