Veilig op weg, veilig thuiskomen

De samenwerkende overheden, politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven voeren door het jaar heen samen een aantal verkeersveiligheidscampagnes uit. De landelijke campagnes zijn vastgelegd in een gezamenlijke campagnekalender (pdf)   Daarnaast draaien er in Zuid-Holland enkele regionale campagnes. Voor een aantal thema’s is in de campagneperiode materiaal te bestellen bij ROV-ZH.

Campagnes / Landelijk

Meer berichten

Op 15 maart 2018 start de campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet'. Deze campagne beoogt het aantal automobilisten dat harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid te verminderen en richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30-, 50- en 60km wegen. 

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. 

Campagnes / Regionaal

Meer berichten

De campagne Bob in de sportkantine is een onderdeel van de ‘maak van de nul een punt campagne’ en is erop gericht te voorkomen, dat sporters en supporters na kantinebezoek achter het stuur kruipen nadat zij hebben gedronken.

Studenten hebben bijna allemaal een fiets en fietsen veel. Vaak missen deze fietsen de voor veiligheid belangrijke onderdelen, zoals goede verlichting.