Kalender Opfriscursussen Rijvaardigheid

De Opfrisdagen Rijvaardigheid voor Senioren zijn bestemd voor 50-plussers. De tests bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte, kan aangevuld worden met o.a. een ogentest, een gehoortest, een reactietest. Het praktijkgedeelte, een rijvaardigheidsrit, wordt afgenomen in de eigen auto onder begeleiding van een erkende rij-instructeur. De oudere automobilist krijgt door middel van deze Broemritten inzicht in zijn rijvaardigheden, de kennis die hij heeft van de verkeersregels en zijn functionele capaciteiten. Daarnaast krijgt hij deskundig advies over zijn rijstijl. Deelname geschied op vrijwillige basis. De Opfrisdag Rijvaardigheid voor Senioren worden georganiseerd door VVN in samenwerking met gemeenten.

Handleiding

De organisatoren van de Opfriscursussen Rijvaardigheid, voorheen BROEM-bijeenkomsten worden ondersteunt met een handleiding die via onderstaande links kan worden gedownload:
Handleiding Opfriscursussen Rijvaardigheid voorheen BROEM 
Bijlagen Handleiding Opfriscursussen Rijvaardigheid voorheen BROEM

De handleiding geeft uitleg over het organiseren van de bijeenkomst en bevat tevens een draaiboek daarvoor. Aan de orde komen o.a.:

  • het hoe en waarom van de BROEM-bijeenkomst;
  • de randvoorwaarden voor de organisatie;
  • de voorbereidingen voor de BROEM-bijeenkomst;
  • de uitvoering van de bijeenkomst zelf;
  • de afwerking.

 

Presentatie cursussen in Zuid-Holland

Opdat (toekomstige) organisatoren zich een goed beeld kunnen vormen van de organisatie, kosten en gewenste inzet van de Opfris/Broemdagen, heeft VVN een presentatie ontwikkeld. In de presentatie wordt de opzet van Opfris-/BROEMcursussen zoals die door VVN in Zuid-Holland wordt voorgestaan, weergegeven. In de presentatie wordt teven ingegaan op de organisatie van Scootmobielcursussen!

Presentatie organisatie Opfriscursussen (voorheen BROEM-) en Scootmobielcursussen