0-4 jaar

0 tot 4 jaar: Peuters en hun ouders

Peuters in de leeftijd tot 4 jaar en hun ouders zijn heel belangrijke doelgroepen van verkeerseducatie, in de eerste plaats omdat de ontwikkeling van veilig verkeersgedrag al in de peuterleeftijd begint.

Ouders kunnen in deze fase door hun voorbeeldgedrag en door met hun kinderen te praten al een belangrijke basis leggen. Ook is belangrijk, dat zij weten wat het belang en de regels zijn voor het gebruik middelen zoals kinderzitjes en gordels.

Twee programma's bieden middelen om ouders (via de instellingen voor kinderopvang) hierbij te ondersteunen:

Project: Jongleren in het verkeer

De kern van het project bestaat uit een themaweek voor de kinderen (in peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) en een informatiebijeenkomst voor de ouders. Dit is uit te breiden, bijvoorbeeld met publicaties in de pers en activiteiten in de wijk.

Doelstellingen

Ouders en verzorgers leren door dit project:

  • De ontwikkelingsstadia van peuters in relatie tot hun verkeersvaardigheden.
  • Het belang van goed voorbeeldgedrag en actief opvoedgedrag (bv. praten met de kinderen over wat er gebeurt in het verkeer).
  • Het belang van het gebruik van de juiste beveiligingsmiddelen.

Kinderen leren onder meer een aantal basisregels rond spelen in de wijk en oversteken (bv: stoeprand: stop!)

Materialen

Bij het project horen:

  • Een map met onder meer de beschrijving van de achtergronden, de mogelijke partners in het project, een stappenplan en alle andere zaken die nodig zijn om het project te kunnen uitvoeren, bv. een programma voor de ouderavond en voorbeeldbrieven.
  • Een informatieve DVD voor de ouderbijeenkomst.
  • Een ouderbrochure, een folder voor instanties, een groeiwijzer en een poster.
  • De materialenkist voor activiteiten met de kinderen.

Kosten en verkrijgbaarheid

De map met bijbehorende DVD kost € 20,- bij het ROV. De folders, groeiwijzers en posters zijn hier kostenloos te bestellen.

Uitgevoerd/in uitvoering

Het project is in uitvoering in diverse regio's in en buiten Zuid-Holland.

Meer informatie bij

ROV Zuid-Holland, Ada Aalbrecht