Verkeersveiligheid

Iedereen in Zuid-Holland elke dag weer veilig thuis, dat moet vanzelfsprekend worden

Om dit ideaalbeeld te realiseren is samenwerking nodig. Ieder moet zijn steentje bijdragen: overheden, bedrijven, publieke en maatschappelijke organisaties, wijkcomités, scholen, sportclubs en iedereen, die binnen en buiten deze organisaties actief is. ROV-ZH ondersteunt hen als kennismakelaar.

Meer laden

Aandachtsgebieden

Meer berichten

De inzet van de overheden en hun partners zijn vastgelegd in plannen en afspraken. In die plannen staat een aantal focusgroepen centraal, omdat zij relatief vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen.

Duurzaam veilig staat voor een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, met aandacht voor de mens, de weg en het voertuig in onderlinge samenhang.

Verkeersgedrag wordt voor een belangrijk deel gevormd door de verkeerskennis, de vaardigheden en de mentaliteit die je aanleert. Zowel door verkeerseducatie als door opvoeding, voorlichting en voorbeeldgedrag van anderen.

Handhaving is onmisbaar bij het werken aan verkeersveiligheid. Als mensen zich ondanks een goede infrastructuur, verkeerseducatie en communicatie niet veilig en volgens de regels gedragen is handhaving nodig als sluitstuk van de aanpak.

Door monitoring en analyse van de verkeersongevalsgegevens beschikken we over belangrijke bronnen van informatie om het beleid en de aanpak voor verkeersveiligheid gericht in te vullen. Voor Zuid-Holland is een aantal bronnen beschikbaar.