Margreet Müller

Medewerker Verkeersveiligheidsbeleid
Margreet Müller
T 070 - 4416 241

Twitter: @margrans

Afkomstig uit de provinciale organisatie versterk ik het team vanaf 1997. Tot 2003 heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het onderwerp Duurzaam Veilig en de ontwikkeling van het Kenniscentrum (Infocentrum en de ROV-website).

In 2003 ben ik mij gaan verdiepen in een ander aspect van het ROV-werkveld, namelijk monitoring en analyse van de verschillende verkeersveiligheidgegevens (ongevallen- en gedragsmatige cijfers). Daarnaast ben ik adviseur voor het Stadsgewest Haaglanden en beheer ik de ROV website. Het werken in netwerken en de vele contacten die daaruit voortvloeien, maken dit werk voor mij attractief