“Verkeersveiligheid is niet alleen een taak van de politie, maar van ons allemaal.”

Dat is de mening van Ron Gerdes, teamchef van de afdeling infrastructuur van de politie-eenheid Den Haag. "De politie heeft ook hulp nodig van anderen, zoals de gemeente, provincie, scholen, wegbeheerders, Veilig Verkeer Nederland, het Openbaar Ministerie en het landelijk parket. Maar ook burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren: door zich veilig(er) te gedragen op de weg en verkeersonveilige situaties aan ons door te geven."

Accent op VARAS

Bij het team verkeer van de afdeling staat handhaving op de volgende onderwerpen centraal: veel gepleegde hufterfeiten in het verkeer, afleiding in het verkeer (vooral door mobiel bellen), rijden door rood licht, alcohol in het verkeer en snelheid: afgekort VARAS. Daarnaast is het team betrokken bij preventieacties. Bijvoorbeeld als scholen weer beginnen, of bij feestweken. “Ons doel is de verkeersveiligheid te vergroten en verkeersongevallen zoveel mogelijk terug te dringen. En, als die toch gebeuren, zo goed mogelijk af te handelen. Voor slachtoffers en nabestaanden."

Hoe werkt het team verkeer?

Binnen het team zijn verschillende subteams actief, waaronder het subteam tactische ongevallenbehandeling. “Deze medewerkers nemen de situatie bij dodelijke en ernstige ongevallen op en zorgen voor een goede afhandeling hiervan.’’ Een ander subteam richt zich op advies en analyse.

Ron: “De verkeeradviseurs in dit team adviseren de basisteams in een politiedistrict en zijn de ‘linking pin’ tussen dit district en onze afdeling. De operationeel specialisten in dit team geven ondersteuning aan de verkeersadviseurs als het gaat om districtoverstijgende, grotere projecten en weten alles van nieuwe wetgeving en nieuwe methodieken en de implementatie hiervan. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe testmethodiek die de politie gebruikt voor het signaleren van drugsgebruik (de speekseltest) in het verkeer. Zij brengen ook in beeld waar aanrijdingen plaatsvinden en wat de oorzaken hiervan zijn, en vertalen dit naar beleid."

Daarnaast zijn er vier operationele subteams, die de handhaving op straat uitvoeren en betrokken zijn bij preventieacties.

De afdeling infrastructuur werkt vanuit gebouw De Yp in Ypenburg

Wijkagent belangrijke schakel

De wijkagenten van de lokale basisteams staan dicht bij de burger en zijn daardoor een belangrijke schakel voor het team verkeer. Zij zijn immers het eerste aanspreekpunt in de wijk, ook als het gaat om verkeersveiligheid. Ron: “Wijkagenten hebben zowel een preventieve, signalerende als bemiddelende rol, bij gevoelens van bewoners op het gebied van verkeersveiligheid. Ook besteden ze aandacht aan bewustwording. Zo kan de wijkagent, bijvoorbeeld, in gesprek gaan met ouders die hun kinderen naar school brengen en daarbij verkeerd parkeren of onveilig rijgedrag vertonen. Verder geven ze verkeersonveilige situaties door aan de verkeersadviseurs, zodat zij kunnen kijken hoe die samen met de afdeling infrastructuur en het team verkeer kunnen worden voorkomen of opgelost. Want ook daarbij geldt: samen kom je verder."

Gemeente Den Haag blijft investeren in verkeersveiligheid

Beleidsmedewerker Jacqueline Pieters is al vijftien jaar betrokken bij verkeersveiligheidsprogramma’s in deze gemeente. “We moeten hierin blijven investeren; het is nooit klaar.’’ En dat gebeurt ook, in het meerjarenprogramma verkeersveiligheid maakt Den Haag ruim 8 miljoen euro hiervoor vrij.

Jacqueline Pieters, beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag

Jacqueline: “We werken in een team, onder leiding van programmaleider verkeersveiligheid Richard van Ark. Daarbij hebben we regelmatig contact met het ROV-ZH, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de politie en andere gemeenten binnen en buiten de regio, over hoe we zaken kunnen uitwisselen en elkaar kunnen versterken.”

Jong geleerd, oud gedaan

De laatste jaren is ze vooral actief op het gebied van verkeerseducatie. Het accent ligt daarbij op basisschoolleerlingen, vanuit het motto: ‘jong geleerd, oud gedaan’. Jacqueline: “Vrijwel alle basisscholen in Den Haag nemen één of meer vormen van praktische verkeerseductie af.

Een fietscontroledag bij een school

Het belangrijkste programma is ‘veilig leren fietsen’, dat speciaal voor Den Haag is ontwikkeld. Het bestaat uit vier onderdelen: fietsvaardigheidslessen, verkeerspleinen, fietscontroledagen en ouder-en-kind-fietsen. Hier doen zo’n 10.000 leerlingen per jaar aan mee.” De deelnemende scholen krijgen vier weken per jaar een aanhangwagen met fietsen en praktijk materialen in bruikleen. Deze scholen krijgen ook een verkeersparcours op het schoolplein van de gemeente, waarop de lessen gegeven worden.

Voor jongeren biedt de gemeente ook programma’s aan, zoals ‘biking to school’. Jacqueline: “Hierbij stimuleren we leerlingen van de eerste twee groepen van het VO om vaker en veiliger te gaan fietsen. Er zit ook een maatschappelijk element aan: ze sparen een bedrag voor elke gefietste kilometer naar en van school voor een goed doel in Den Haag. We zijn de eerste gemeente in Nederland die dit programma aanbieden. We zijn hiervoor genomineerd voor de fietsinnovatieprijs van de Tour de Force.”

Veel scholen hebben een verkeersplein. Deze foto is genomen bij de opening van het 50e verkeersplein

Daarnaast worden SCHOOL op SEEF voor basisschoolleerlingen en TotallyTraffic voor jongeren in het voortgezet onderwijs binnen de gemeente aangeboden. Een aantal van de SCHOOL op SEEF-scholen heeft inmiddels het verkeersveiligheidslabel.

Voor ouderen zijn er opfriscursussen om veilig met hun e-bike de weg op te gaan. “Ook hebben we scootmobielcursussen en is er een opfriscursus rijvaardigheid voor automobilisten die 65 jaar of ouder zijn. Voor de laatste cursus is zelfs een wachtlijst!”

Een fietsinformatiedag voor senioren

Internationale belangstelling

In Den Haag wonen veel ex-pats, die niet gewend zijn om te fietsen. En dat geldt ook voor hun kinderen. “Ook daaraan willen we meer aandacht geven”, vertelt Jacqueline. “Zo zijn we aan het inventariseren of deze groep ook belangstelling heeft voor het programma ‘veilig leren fietsen’, het onderdeel ‘ouder-kindfietsen’ en ‘biking to school’.” Dat er, op een andere manier, al internationale belangstelling voor de Haagse aanpak is, blijkt uit een uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Frankrijk, om mee te denken over het stimuleren van fietsgebruik onder kinderen daar. Jacqueline bezocht daarvoor dit voorjaar een aantal basisscholen in Nantes. "Ook dát maakt dit werk leuk en interessant!”

Ambassadeurs verkeersveiligheid

Eerste jongerenambassadeurs aan de slag

Kim Rovers en Yuri van Manen, leerlingen van het Northgo College, zijn de eerste jongerenambassadeurs voor verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Tijdens de themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" hebben zij zich enthousiast gemeld na de oproep van Dennis Salman, de bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeur voor Holland Rijnland.

Waarom willen ze jongerenambassadeur zijn?

Kim: "Het leek me erg leuk om mee te doen. Ik wil dat er niet zoveel verkeersongelukken gebeuren. Ik heb er zelf ook één meegemaakt en het is echt heel erg. Mijn doel is: minder slachtoffers door verkeersongelukken.'' Ook Yuri heeft er zin in: "Ik steek met dit soort dingen bijna altijd mijn vinger op. Dit lijkt me wel heel erg leuk om aan deel te nemen. Daarnaast lijkt het me vooral erg nuttig.''

Eerste afspraken voor activiteiten gemaakt

Op 4 december waren ze te gast bij Dennis Salman. In de voormalige raadszaal van de gemeente Noordwijk hebben Kim en Yuri afspraken gemaakt voor hun eerste activiteiten.

Ze zullen onder andere gaan meewerken aan de promotie voor de TotallyTraffic-leerlingenwedstrijd CampagneCrew en nemen zitting in de jury voor die wedstrijd. Ze gaan op hun eigen school activiteiten uitvoeren voor verkeersveiligheid èn willen graag terug naar hun basisschool om daar een gastles over verkeersveiligheid te geven. Ook zullen ze flink van zich laten horen via social media.

Kim Rovers en Yuri van Manen te gast bij Dennis Salman

Meteen aan de slag

Na de eerste afspraken hebben Kim en Yuri meteen al van zich laten horen. Kim nam ter plekke een clip op met haar oproep voor de leerlingenwedstrijd. Daags erna waren ze samen op de radio te horen bij Omroep Bollenstreek. Beluister hieronder het fragment.

Peter Feller inspireert Zeeuwse collega’s

Op uitnodiging van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland was verkeersveiligheidsambassadeur en wethouder van Goeree-Overflakkee Peter Feller in november te gast bij de bestuurlijke kopgroep voor verkeersveiligheid in Zeeland. Hij presenteerde er de plannen en werkwijze van de Zuid-Hollandse ambassadeurs en de inzet voor verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee.

Peter heeft vooral benadrukt dat zijn inzet gebeurt vanuit een heldere communicatiestrategie: een belangrijke succesfactor. Daarnaast is het programma van jaar op jaar behoorlijk stabiel (de kracht van de herhaling werkt), en vindt vernieuwing van dit programma plaats op basis van ervaringen en inzichten uit de praktijk.

 

Peter Feller, verkeersveiligheidsambassadeur en wethouder van Goeree-Overflakkee

Peter: "Het was bijzonder inspirerend om een bijdrage te mogen leveren aan deze werksessie van de Zeeuwse collega's. Door het wederzijds kennisdelen en focussen op de aanpak in het streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers bundelen we de krachten over de provinciegrenzen heen."

Uit het verslag van de bijeenkomst en de reacties hierop via e-mail en de sociale media wordt duidelijk dat zijn bijdrage bijzonder is gewaardeerd:
"De presentatie leidde tot positieve reacties; deze aanpak werd als voorbeeld gezien om in Zeeland toe te passen".

 
 
 

SCHOOL op SEEF maakt leerlingen een stuk redzamer in het verkeer

Tijdens de bijeenkomst ‘ROV komt naar u toe' voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag in oktober valt de bijdrage van Lesley Vervaart op: hier spreekt een bevlogen basisschooldirecteur! Aanleiding voor een interview.

Wat is je ervaring met SCHOOL op SEEF?

Lesley: "Tot ik directeur werd van basisschool 't Plankier in Zoetermeer was ik adjunct op De Tjalk in die gemeente. Daar was SCHOOL op SEEF volledig ingeburgerd; de school had zelfs het verkeersveiligheidslabel. Ik heb daar in de praktijk gezien hoe belangrijk het programma voor de leerlingen was, en daarom wil ik graag dat het ook op 't Plankier weer een stevige plek krijgt."

Waarom vind je dit zo belangrijk voor de leerlingen?

"We willen dat onze leerlingen zelfredzaam worden op alle gebieden. Verkeer is daar een van. Op De Tjalk heb ik ervaren dat juist de praktijklessen, waarin leerlingen veilig leren omgaan met de fiets, een belangrijke bijdrage leveren aan die zelfredzaamheid. Zo krijgen de leerlingen in groep 8 lessen waarin ze de route naar hun voortgezet onderwijsschool verkennen en oefenen in het fietsen met zware bagage. En dat werkt."

Heeft het verkeersveiligheidslabel toegevoegde waarde?

"Het allerbelangrijkst is de inhoud: het feit dat je als school 'gaat'' voor de kwaliteit van het programma, zodat de leerlingen dat meekrijgen. Het label op zichzelf is niet het doel, maar maakt het wel mogelijk te laten zien dat je als school de verkeersveiligheid belangrijk vindt."

Lesley Vervaart, directeur van OBS ’t Plankier in Zoetermeer

TotallyTraffic.nl

WheeliePop gaat jongeren helpen: geen smartphone tijdens het fietsen

Half december is het zover. Dan lanceert Veilig Verkeer Nederland WheeliePop. Een game om jongeren tussen 12 en 16 jaar erin te trainen geen smartphone in het verkeer te gebruiken. De game is een initiatief van de twaalf provincies. VVN is als partner eigenaar van de game.

Waarom jongeren trainen?

De meeste jongeren kunnen, de neiging niet onderdrukken om te reageren op een signaal van de smartphone. Ook als ze op de fiets zitten. Daarom is bij het ontwikkelen van dit spel met een schuin oog gekeken naar het SST-principe. Dit 'signal stop treatment' komt uit de verslavingszorg. Om het spel goed te kunnen spelen, moeten impulsen van buitenaf onderdrukt worden.
Op 12 december speelt vlogger Ties (600.000 volgers) WheeliePop voor het eerst op het Rembrandt College in Veenendaal tegen twee leerlingen en een docent van de school. Van de battle maakt hij een vlog.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat het spelen van WheeliePop bijdraagt aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. WheeliePop is daarmee één van de mogelijke interventies om het complexe probleem van smartphonegebruik door jongeren op de fiets tegen te gaan.
De game is inmiddels gratis beschikbaar via Google Play en via de Appstore. De zoektermen zijn zo ingesteld dat jongeren WheeliePop gemakkelijk kunnen vinden, ook als ze de naam met spaties of met hoofdletters intypen.

Tekstbijdrage door Jeroen Disco, ROV-ZH

Campagnes

Campagnes in 2018

Ook in 2018 zal ROV-ZH overheden en andere partners ondersteunen om verkeersveiligheid via campagnes 'van de weggebruiker' te maken. Met 'Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers' (MVD01.) als rode draad.

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers in 2018

ROV-ZH zal in januari een eerste keer 'on Tour' gaan langs de ambassadeurs en hun adviseurs in de regio's. Om het communicatieplan MVD01. te bespreken en afspraken te maken over de inzet en middelen van de gemeenten, de regio's en ROV-ZH. Een tweede 'ROV on Tour' volgt na de raadsverkiezingen. Tijdens die ronde presenteren we MVD01. voor de nieuwe portefeuillehouders en nodigen we hen uit lokaal ambassadeur te worden.

Een tipje van de sluier van het plan

Er zal in 2018 volop aandacht zijn voor communicatie met de doelgroepen uit het programma Fiets, dat naar verwachting half februari wordt afgerond. De resultaten van een landelijk onderzoek naar ouderbetrokkenheid worden vertaald in middelen en boodschappen voor ouders van opgroeiende kinderen. Daarnaast zal de projectgroep communicatie MVD01. de communicatie met docenten in het voortgezet onderwijs ondersteunen.

De communicatiekalender MVD01. Zuid-Holland wordt begin 2018 gepresenteerd en er komen meer direct bruikbare teksten, afbeeldingen en posts voor social media om in te zetten in de gemeenten. Daarnaast bouwen we de website en de facebookpagina verder uit.

Zodra het plan voor samenwerking met bedrijven definitief is (begin 2018) worden nieuwe middelen voor bedrijven gemaakt. Tot slot sluiten we met de communicatie binnen MVD01. aan bij de landelijke campagnes en de thema's die daarin centraal staan. Ook de ambassadeursstrategie wordt verder uitgewerkt.

De landelijke kalender en BOB in de sportkantine

Onlangs is de kalender 2018 voor de landelijke verkeersveiligheidscampagnes vastgesteld. U vindt hierop de bekende thema's, waaronder 'Aandacht op de weg'. Aan de exacte boodschap en uitingen voor deze campagne wordt nog gewerkt, maar het is duidelijk: het onderwerp heeft hoge prioriteit, ook op landelijk niveau.

Ook de regionale BOB-sport campagne wordt onderdeel van MVD01.

U kunt de landelijke campagnekalender hier downloaden.

Huisdichter provincie Zuid-Holland over verkeersveiligheid

De provincie Zuid-Holland heeft een huisdichter, Etwin Grootscholten. Geïnspireerd door het programma "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" heeft hij een gedicht geschreven. Hij heeft dit onder meer voorgedragen tijdens de bijeenkomst 'ROV komt naar u toe' in de metropoolregio.

verkeerd verkeer

binnen buiten linkerschouder
en een platte vreemde eend
op de korte invoegstrook –
het kon ook een motorrijder
zijn, een roadrunner die
transformeerde tot doodrunner.

de brug over de A4 en nee
mijn fiets had geen licht
en de agent hield me aan
en bromde
'zo meneer, gaat u eens naast
uw fiets lopen'

(mijn reactie
dat het licht het dan ook niet doen zou
bezorgde me een boete

en terecht)

we kunnen nog wel even net door rood
ook al riskeren we de dood
het zebrapad kan genegeerd
iedereen doet weleens iets verkeerd
binnen buiten linkerschouder
de vergeten gordel van de ouder
fietsen met de smartphone in de hand
en daarna een advertentie in de krant:

'bij het appen met wat vrouwen
vergat hij zijn stuurtje vast te houden'.

Etwin Grootscholten

 
 
 

Focus op de fiets: Fietsgeleidingssysteem

Fietsgeleidingssysteem succesvol

In de vorige edities van dit magazine is een aantal infrastructurele oplossingen getoond, die beogen de toename van het aantal fietsers op de weg in veiliger banen te leiden. In maart was dit de Discussienota Fietsstraten en in juni de fietsrotondes in Zwolle, Eindhoven en Groningen.

In deze editie komt de stimulering van het gebruik van de fiets door de provincie Zuid-Holland aan de orde. Dat gebeurt onder andere door het creëren van snelfietsroutes en een voor de fietser comfortabele verbinding daartussen. Eén daarvan is een fietsgeleidingssysteem bij de brug over de Noord bij Alblasserdam.

Om ervoor te zorgen dat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto, is het belangrijk om snel, vlot en veilig van A naar B te kunnen fietsen. Dat kan bijvoorbeeld op de Snelfietsroute IJsselmonde tussen Hoogvliet en Ridderkerk of de Beneden Merwederoute tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Beide fietsroutes lopen langs de snelweg A15, waar helaas vaak een file staat. Een fietsgeleidingssysteem verbindt deze twee routes met elkaar.

Velo Comfort

De Velo Comfort, zoals dit systeem heet, is een traplift voor fietsen bij de brug over de Noord in Alblasserdam. Het systeem bestaat uit twee delen. Op de ene trap ligt een borstelgoot om de fietsen die over de trap naar beneden rijden, af te remmen. Aan de andere zijde ligt een lopende band, die de fiets omhoog transporteert. Door een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alblasserdam is het systeem er gekomen. Het idee is afkomstig van de Fietsersbond.

Gebruikers tevreden

De band is inmiddels een succes. Vooral scholieren maken er veel gebruik van, maar ook de forenzen naar Ridderkerk en Rotterdam hebben de brug gevonden. Net als senioren. "De eerste keer ging mijn man nog mee om mij uit te leggen hoe dit systeem werkt'', zegt een kwieke oude dame van 73 met een elektrische fiets. "Nu ga ik elke week naar mijn zus in Ambacht om koffie te drinken.''

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Zuid-Holland: r.jagesar@pzh.nl

Tekstbijdrage door Frans Petersen, communicatie-adviseur Fietsplan 'Samen Verder Fietsen'

Fietsgeleider bij de brug over de Noord in Alblasserdam.

Terugblik en vooruitblik

 

Veel aandacht voor #MVD01

Nu 2017 bijna ten einde is, kijkt het ROV-ZH terug op een prachtig jaar, waarin vooral veel aandacht uitging naar het nieuwe motto en de campagne "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" (#MVD01).

2017 was ook het jaar waarin het ROV haar meerjarenplan 2017-2020 presenteerde, vier ROV-komt-naar-u- toe-bijeenkomsten werden georganiseerd en een start is gemaakt met het programma Fiets. Uiteraard is er ook weer hard gewerkt binnen onze programma's SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic. Daarmee leveren we een bijdrage aan verkeerseducatie in het onderwijs en helpen we de jonge verkeersdeelnemer om zich voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer.

Plannen voor het nieuwe jaar

Uiteraard gaan we ook in 2018 door met onze bijdrage aan het terugdringen van het aantal ongevallen en het vestigen van een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat we "van de nul een punt maken". Het ROV-programma voor 2018 is geheel vanuit die gedachte opgebouwd, en verbinden is daarin een sleutelwoord. Enerzijds omdat het ROV-ZH zich met haar werk richt op de menselijke factor in ons verkeerssysteem en op het benaderen en bereiken van de juiste doelgroepen, die zich moeten verbinden met partijen zoals scholen, ouders, werkgevers, verzekeraars, aannemers, belangenorganisaties en overheden. En anderzijds omdat het ROV-ZH deze verschillende partijen direct aan elkaar kan verbinden. In 2018 gaan we dat in ieder geval doen door het verder betrekken van het bedrijfsleven bij onze activiteiten, het implementeren van het Programma Fiets en het lanceren van het nieuwe TotallyTraffic-portal. Ook kunt u van ons de nodige netwerk- en kennisbijeenkomsten verwachten. Kortom: wij maken ook in 2018 een punt van nul verkeersslachtoffers. U ook?

Voor nu wens ik u fijne feestdagen en een goed, maar vooral verkeersveilig 2018!

Marc Schenk, programmamanager ROV-ZH

 

Marc Schenk

Op de Verkeersveiligheid Agenda

DECEMBER

14 DECEMBER:

Kennisbijeenkomst ‘Ouders betrekken’ voor verkeersleerkrachten en coördinatoren verkeersouders

HALF DECEMBER:

Start campagne winterBOB

18 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

FEBRUARI

21 FEBRUARI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

MAART

HALF MAART:

Start snelheidscampagne

APRIL

BEGIN APRIL:

Start campagne “Aandacht op de Weg”, fase I

18 APRIL:

Finale TotallyTraffic-wedstrijd CampagneCrew
Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

JUNI

HALF JUNI:

Start campagne zomerBOB

JULI

4 JULI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

SEPTEMBER

Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”

HALF SEPTEMBER:

Start campagne “Aandacht op de Weg”, fase II

OKTOBER

HALF OKTOBER:

Start fietsverlichtingscampagne

17 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

DECEMBER

HALF DECEMBER:

Start campagne winterBOB

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's

Cover, Colofon: Shutterstock
P4: Sebastiaan Nederhoed
P5: ROV-ZH en Joost de Groot
P9: Provincie Zuid-Holland

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH