Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers

Maak een Punt van Nul: visie en campagne

Het zal u niet zijn ontgaan: op 16 september 2017 is de campagne “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers” gestart in Zuid-Holland. De kick-off was een themaweek met dezelfde titel.

De visie achter de campagne

‘Nul slachtoffers in het verkeer door ongevallen die voorkomen hadden kunnen worden.’ Dat is wat ROV-ZH en zijn opdrachtgevers de provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag de komende jaren willen bereiken. Het meerjarenplan 2017-2020 ROV-ZH is dan ook volledig gebaseerd op deze nulvisie en heeft als motto: ‘Maak van de nul een punt’ (MVD01.). De nulvisie is 15 jaar geleden ontstaan in Zweden (vision zero), en verschillende provincies in Nederland zijn hier al volop mee aan de slag. In de maart-uitgave van het ROV-magazine heeft u hier al meer over kunnen lezen.

Meerjarenprogramma 2017-2020

De uitwerking van het meerjarenprogramma van ROV-ZH heeft zowel een beleidsmatig deel als een communicatief deel. In het programma staat hoe we onze langetermijn ambitie ‘nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland’ willen gaan bereiken. Dit doen we door onder andere gebruik te maken van een onderzoeksrapport van SWOV (wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek). We zullen met tussendoelen en indicatoren gaan werken. En monitoren of we ons doel gaan halen.

In 2020 weet iedereen waar MVD01. voor staat

Ook zijn we MVD01. stap voor stap communicatief vorm aan het geven. In het meerjarenprogramma hebben we als doelstelling geformuleerd: in 2020 moeten alle weggebruikers in Zuid-Holland de betekenis van MVD01 kennen. De basis voor de communicatie-aanpak is een plan, waarin de doelgroepen en thema’s voor de lange termijn zijn genoemd en de slogans en beelden voor de korte termijn zijn uitgewerkt.

ROV-ZH test beelden en slogan onder weggebruikers

De afgelopen maanden zijn twee onderzoeken gedaan naar de manier waarop we ‘weggebruikers’ het beste bereiken. Welke slogans en beelden spreken hen het meest aan? Er hebben groepsgesprekken plaatsgevonden en we hebben een onlineonderzoek afgenomen. Hier zijn een aantal effectieve slogans en beelden uitgekomen.

Nieuwe partners

Om alle weggebruikers te bereiken willen we de komende tijd ook intensiever gaan samenwerken met bedrijven en andere nieuwe partners die een bijdrage kunnen leveren op het gebied van verkeersveiligheid. Onze negen bestuurlijke ambassadeurs blijven een sleutelrol spelen om hen te bereiken.

Meer weten? Meedoen?

Op de publiekswebsite www.maakeenpuntvannul.nl vindt u meer achtergronden. De ambassadeurs en hun adviseurs in de regio’s helpen u graag verder om in de regio handen en voeten te geven aan de campagne. Kijk ook eens op de facebookpagina van de campagne.

Netwerkkaart
 

Klik op de afbeelding hiernaast om de netwerkkaart (PDF) te bekijken.

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers: impressie van de Themaweek

Van een praktijkdag voor jonge autorijders tot een scootmobielcursus, van trams en bussen met campagnebeelden tot TotallyTraffic lessen en events: van 16 tot en met 23 september organiseerden de regio’s, ROV-ZH en andere partners allerlei verkeersveiligheidsactiviteiten. Ook zetten ze de “reguliere” activiteiten extra in de spotlights. Alle activiteiten droegen bij aan de ambitie om van Zuid-Holland een gebied te maken waar geen onnodige ongevallen meer plaatsvinden.

Op het Youtube-kanaal van ROV-ZH staan journaals van alle Themaweek dagen. Het slotjournaal is hieronder te bekijken.

Dank!

ROV-ZH bedankt zijn ambassadeurs, de regievoerders voor verkeersveiligheid, de samenwerkende gemeenten en de maatschappelijke organisaties en alle anderen die de week tot een succes hebben gemaakt

We gaan van de Nul een Punt maken in Zuid-Holland. Doet u mee?

Uiteraard was de themaweek nog maar het begin! De campagne gaat in volle vaart door, en we rekenen op iedereen die kan bijdragen om van Zuid-Holland een gebied te maken waar geen ernstige slachtoffers meer vallen. Kijk op www.maakeenpuntvannul.nl om te kijken hoe u kunt meedoen, en deel uw initiatieven via info@maakeenpuntvannul.nl of op de facebookpagina van de campagne.

Uw persoonlijke boodschap op de website?

Misschien heeft u het al gezien, op de pagina Ik doe mee! van de campagne heeft een aantal mensen hun eigen intentie en oproep gedeeld in een korte videoboodschap. Wilt u bijdragen met uw verhaal? Maak een clip van 30 tot 60 seconden waarin u vertelt wie u bent en op welke manier u bijdraagt aan veilig verkeer. Stuur uw video naar info@maakeenpuntvan.nl.

Ambassadeurs verkeersveiligheid

Persoonlijke intenties en oproepen

Onze negen verkeersveiligheidsambassadeurs hebben bij de start van de nieuwe campagne een gezamenlijke kernboodschap verwoord:

“Jaarlijks vallen er meer dan 3.000 verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Dat kunnen we niet accepteren. Het aantal moet terug naar 0 en dat kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Van overheden, organisaties, bedrijven en scholen tot individuele weggebruikers. We maken van veilig verkeersgedrag de nieuwe norm. Doe mee, want samen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers.”

Ieder van hen heeft ook zijn of haar persoonlijke intenties en oproep in een filmpje laten vastleggen. U vindt de filmpjes op de website Maak een Punt van Nul. Ambassadeurs, hun adviseurs én hun kernboodschap ziet u ook op de kaart.

Bekijk hier de oproep van Floor Vermeulen

ROV komt weer naar u toe

Na het succes van voorgaande jaren organiseert ROV-ZH ook dit najaar weer de kennis- en inspiratiebijeenkomsten ‘ROV komt naar u toe’. De bijeenkomsten bereiden we voor in nauwe samenwerking met de regio’s. Op vier locaties in de provincie Zuid-Holland vinden de bijeenkomsten plaats. De onderwerpen van de bijeenkomsten sluiten aan bij de actualiteiten in de betreffende regio.

Meld u aan voor een van de bijeenkomsten

Meer informatie

De bijeenkomsten zijn in principe bedoeld voor degenen die werken aan verkeersveiligheid in de bovengenoemde regio’s. Wilt u een bijeenkomst bijwonen, maar kunt u niet op de datum van uw regio? Dan bent u van harte welkom op één van de andere data.

5x prijs: primeur voor Basisschool De Bron

Op 20 september 2017 nam Aemile Roos, directeur van de christelijke basisschool De Bron, voor de vijfde keer op een rij het SCHOOL op SEEF-verkeersveiligheidslabel in ontvangst. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Wat is het geheim van De Bron?

‘Numansdorp is gevestigd op een eiland, met veel smalle dijken en landbouwvoertuigen. De kinderen wonen niet allemaal in de buurt en komen vaak met de fiets naar school. Daarom is het belangrijk dat zij van jongs af aan al leren hoe zij veilig met het verkeer omgaan. Pas in de bovenbouw daarmee beginnen, is te laat. Daarnaast zijn we een gezonde school, we stimuleren het lopen of fietsen.’

Heel het jaar door verkeersactiviteiten

‘Verkeer komt elke week terug in het schoolrooster. We hebben heel het jaar door verkeersactiviteiten. Dit zijn activiteiten voor groep 1 tot en met groep 8. We gaan aan de slag met de theorie: welke verkeersborden ken je? Of we doen een verkeerswandeling tot aan een educatieve fietsroute. In de bovenbouw leggen kinderen een verkeersexamen af. Vaak zijn kinderen daarna zo enthousiast, dat zij als verkeersbrigadier deelnemen bij de verkeersexamens.’

Verkeersroutes voortgezet onderwijs

‘Voor het behalen van het verkeersveiligheidslabel, kregen we veel punten toegediend voor het onderdeel ‘schoolroutes’. Wij nemen tijdens de basischool de meest veilige routes met de kinderen door. Dit komt doordat we weten dat kinderen binnenkort uitvliegen naar het voortgezet onderwijs. De middelbare scholen zijn vaak niet om de hoek. Neem bijvoorbeeld Oud-Beijerland, dat ongeveer 12 km verder ligt. Hierdoor leren de kinderen de route kennen en zijn zij straks voorbereid en zelfstandig op weg.’

Iedereen helpt mee

‘Ook kreeg onze basisschool veel hulp en steun van deelnemende ouders, de gemeente, de politie, Veilig Verkeer Nederland en het ROV-ZH. Iedereen helpt mee aan de totstandkoming van het verkeersexamen. Bij verkeersveiligheid spelen ouders en de politie een belangrijke rol. Ook stelde de gemeente een materialen-set beschikbaar. Voor het lesprogramma zijn we goed geholpen door Veilig Verkeer Nederland en een labeladviseur vanuit het ROV-ZH.’

Stapsgewijs het verkeer in

Vanaf groep 5 is het bij De Bron zelfs verplicht om met de fiets naar het zwembad of naar de sporthal te gaan. Zo leren we de kinderen stapsgewijs hun weg te vinden in het verkeer met de daarbij behorende vaardigheden.’

Mooie SCHOOL op SEEF-reportage dankzij SEEF-factor winnaar Ronald Wittenberg

Winnaars van de SEEF-factor mogen altijd een korte film laten maken waarin zij laten zijn wat ze belangrijk vinden. De vijfde winnaar, verkeersleerkracht en coach Ronald Wittenberg, ging een week met filmer Vincent van den Hoven op stap. Het resultaat geeft een fraai overzicht van wat SCHOOL op SEEF nou precies inhoudt. Een aanrader!

Holland Rijnland en Goeree-Overflakkee doen ook mee

Vorig jaar deed de hele metropoolregio al mee aan de Schoolbrengdag. Dit jaar komen daar nog eens twee regio’s bij: Holland Rijnland en Goeree-Overflakkee. Staat jouw school in een van deze regio’s? Dan kun je meedoen met de Schoolbrengdag.

SEEF-factor 2017

Ook in 2017 wordt de SEEF-factor weer uitgereikt. Helaas kun je niemand meer voordragen als kandidaat. De jury bekijkt nu wie de SEEF-factor gaat winnen. Binnenkort maken we de winnaar van 2017 bekend.

De gehele wijk Oosterheem doet mee met de Schoolbrengdag

Oosterheem is een nieuwbouwwijk in Zoetermeer met op dit moment 22.447 inwoners. In de wijk staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Vijf maal per jaar is er een verkeersoverleg in de wijkpost. Hier kunnen gemeente, politie, handhaving, VVN, scholen, verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies en wijkbewoners met elkaar in gesprek komen over verkeersveiligheid.

Oosterheem is een nieuwbouwwijk in Zoetermeer met op dit moment 22.447 inwoners. In de wijk staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. Vijf maal per jaar is er een verkeersoverleg in de wijkpost. Hier kunnen gemeente, politie, handhaving, VVN, scholen, verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies en wijkbewoners met elkaar in gesprek komen over verkeersveiligheid.

Om verkeersproblemen aan te pakken wordt inspanning gevraagd van alle betrokken partijen. Er zijn bijvoorbeeld door de gemeente knelpunten in de schoolomgevingen onderzocht, die door de ouders waren aangegeven. Ook zijn er verkeersweken op de scholen georganiseerd en hebben er door de gemeente aanpassingen in de schoolomgevingen plaatsgevonden. Per schoolomgeving werken de scholen actief samen, bijvoorbeeld door een gezamenlijke informatievoorziening richting de ouders of het organiseren van verkeersweken.

Omdat het verkeersgedrag ook een oorzaak is van verkeersonveiligheid, hebben alle negen scholen zich aangemeld voor de Schoolbrengdag. Ook de wijkpost besteedt aandacht aan de Schoolbrengdag door de wijkbewoners hiervan op de hoogte te stellen.

Structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie

Miriam van der Geest en Marianne Pennings-Nederpel (verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies) zijn heel blij met deze samenwerking in de wijk. Binnen het programma SCHOOL op SEEF wordt gewerkt aan een structurele aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Binnen SCHOOL op SEEF staat het samenwerken centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de verschillende partijen ieder hun eigen inzet hebben. Met de actieve samenwerking van alle betrokken partijen in de wijk Oosterheem hopen we zo de wijk nog verkeersveiliger te maken en te houden!

In dit filmpje vanaf minuut 54 meer over Oosterheem.

Actieplan verkeersveiligheid Zoetermeer

Zoetermeer heeft haar sporen in verkeersveiligheid in de afgelopen decennia verdiend. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Bekijk het actieplan verkeersveiligheid van de gemeente Zoetermeer

Infographic Schoolmobiliteit
 

Onlangs heeft ROV-ZH de infographic "Schoolmobiliteit" laten ontwikkelen. De infographic maakt een aantal achtergronden rond dit onderwerp op een aansprekende manier inzichtelijk op 1 A4. Klik op de afbeelding hiernaast om deze te bekijken.

TotallyTraffic.nl

Kent of bent u de winnaar van de TotallyTraffic Award 2017?

We gaan de TotallyTraffic Awards dit jaar weer uitreiken. En u kunt vanaf nu weer kandidaten voordragen!

De TotallyTraffic Award heeft ook dit jaar weer twee categorieën:

1. Schoolplannen

Welke school heeft of maakt voor het schooljaar 2017-2018 een verkeerseducatieplan met veel inzet van de eigen docenten? Dien het plan in en maak kans op de scholenprijs!

2. Personen

Werkt op uw school een coördinator verkeer of een docent, die bijzonder veel doet voor de verkeersveiligheid en verkeerseducatie? Dan verdient die persoon het om in het zonnetje gezet te worden! Draag hem of haar voor voor de TotallyTraffic Award, categorie personen!

De prijzen

Scholen maken met hun plan kans op de TotallyTraffic wisseltrofee, een cheque van € 2.500,- voor verkeersveiligheidsactiviteiten en een wandbord. Docenten maken kans op een wisseltrofee, een miniatuur daarvan om zelf te houden én een persoonlijke geldprijs.

Aanmelden vóór 15 oktober 2017:

Wilt u een school of persoon voordragen? Dat kan heel eenvoudig: stuur vóór 15 oktober een e-mail met uw motivatie en de beschikbare bijlagen naar info@totallytraffic.nl.

De Awards van 2016

De TotallyTraffic Awards 2016 zijn gewonnen door het Fioretti College in Hillegom en door de voormalige coördinator verkeer van die school, Jos van Bourgondiën. Regionaal ambassadeur voor Holland Rijnland Dennis Salman reikte de prijs uit op 15 juni. Omroep Bollenstreek maakte er dit portret van:

Een eervolle vermelding ging naar Peter van der Laarse, vakleerkracht verkeer op Praktijkschool Accent in Hoogvliet. De bijbehorende prijs is op 8 juli aan hem overhandigd op de school.

CampagneCrew nieuwe TotallyTraffic module, wedstrijd 2017 van start

Van kortlopende wedstrijd naar vaste module

Na de succesvolle uitvoeringen van de wedstrijd CampagneCrew in eerdere jaren heeft de wedstrijd “CampagneCrew” een plek gekregen in het vate module aanbod van TotallyTraffic. Met de module worden leerlingen uitgedaagd een verkeersveiligheidscampagne te bedenken voor leeftijdgenoten. De bijbehorende lessen kunnen het hele jaar door worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens mentoruren of lessen Kunst en Cultuur.

De wedstrijd voor 2017

Meedoen aan de wedstrijd kan elk jaar. Voor de editie van 2017 loopt de inschrijving tot 15 december en kunnen tot 15 januari 2018 ideeën worden ingestuurd. Lees hierover meer op deze pagina.

Tijdens de Themaweek “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers” bezochten motoragenten Dany Ifrah (bekend van het programma Wegmisbruikers), Mirjam van der Zee en verkeersveiligheidsambassadeur Dennis Salman verschillende scholen in meerdere regio’s.

De wedstrijd is gestart, we kijken uit naar de inzendingen!

Bekijk het eerste filmpje met Dany Ifrah op de Groene Hart Praktijkschool (Alphen aan den Rijn) hieronder:

Bekijk hieronder het Themaweek dagjournaal met Dennis Salman:

Veel aandacht voor verkeersveiligheid in de gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee investeert veel geld en tijd in verkeersveiligheid. Verreweg de meeste inzet richt zich op de veiligheid van basisschoolkinderen en jongeren in het voortgezet onderwijs. Wij spraken met Meriam van Balen – Van Franeker, coördinerend medewerker Verkeerssamenwerking in de gemeente Goeree Overflakkee. Zij vertelde ons vol passie over de verschillende verkeersveiligheidscampagnes die de gemeente ieder jaar opzet en uitvoert.

Campagne ‘Helden dragen helmen’

‘Vorig jaar hebben we de campagne ‘Helden dragen helmen’ gelanceerd op alle basisscholen in de gemeente Goeree-Overflakkee. We willen zoveel mogelijk basisschoolleerlingen een helm laten dragen als ze op de fiets zitten.

Zo kunnen ze altijd veilig aan het verkeer deelnemen. Ik heb een heel lesprogramma gemaakt voor alle scholen. En alle leerlingen hebben een gratis helm van ons gekregen. We hebben in totaal zo’n 5.500 helmen uitgedeeld! Ieder jaar gaan we de helmencampagne herhalen, maar dan alleen voor groep 1 & 2. We merken dat de oudere groepen hier niet meer echt op zitten te wachten.’

Andere verkeersveiligheidscampagnes voor basisschoolleerlingen

‘We draaien ook mee met veel andere verkeersveiligheidscampagnes voor kinderen op de basisschool. Ruim de helft van de scholen in Goeree-Overflakkee doet bijvoorbeeld mee aan het bekende ‘School op Seef-programma’.

Verder doen we nu natuurlijk weer mee met de campagne ‘de scholen zijn begonnen’ en straks komt ook de ‘schoolbrengdag’ er weer aan vanuit de provincie. Ook organiseren we ieder jaar in september de ‘verkeersveiligheidsdag’, als een van de weinige regio’s.’

Geen smartphone op de fiets

‘Volgend jaar beginnen we met een uniek smartphoneproject voor middelbare scholieren. Het is natuurlijk een groot probleem: het smartphone-gebruik op de fiets.

We zijn nu hard bezig met het schrijven van een programma. Dit doen we samen met een projectleider en de middelbare scholen in Goeree-Overflakkee. In het voorjaar van 2018 willen we starten met deze campagne. We zouden graag zien dat de gevaren van smartphonegebruik op de fiets goed tussen de oren van middelbare scholieren komt. Maar niet op een belerende manier. Ze moeten het zelf gaan ondervinden.’

Campagne ‘2 naast elkaar’

‘Ook zijn we een aantal jaren geleden begonnen met de campagne ‘2 naast elkaar’. We zijn hiermee begonnen omdat middelbare scholieren nogal breed fietsen: vaak met vijf of zes fietsen naast elkaar. Wij willen ze stimuleren om met z’n tweeën naast elkaar te gaan fietsen. Want in een plattelandsgemeente als Goeree-Overflakkee hebben we naast fietsverkeer veel te maken met landbouwverkeer.

En dan is met z’n zessen naast elkaar fietsen echt heel gevaarlijk. Verder volgen we ook veel modules van het ‘Totally Traffic-programma’. Johan Cahuzak heeft bijvoorbeeld zijn voorstelling ‘Zeven Sloten’ gespeeld op scholen, we geven alcohol en drugs-voorlichting, we organiseren de ‘verkeersmarkt’ etc. Alles om de verkeersveiligheid van scholieren zoveel mogelijk te kunnen garanderen.’

Focus op de fiets: nieuwe fietsrotondes

Fietsrotondes

Het aantal verkeersdeelnemers is de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. En daardoor ook het aantal verkeersongevallen. Ook bij de fietser, een van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zien we deze ontwikkelingen.

De toename zorgt onder andere voor ‘overbefietsing’ van de fietspaden, conflictsituaties met de andere verkeersdeelnemers en infrastructurele onvolkomenheden (bijvoorbeeld: te veel paaltjes, onoverzichtelijke bochten en gevaarlijke kruispunten). En we hebben natuurlijk ook nog het gedrag van de fietsers zelf dat voor problemen zorgt. Denk hierbij aan het gebruik van social media, zonder licht fietsen en gebrek aan kennis van de verkeersregels

Een infrastructurele oplossing: de fietsrotondes

Verschillende partijen – overheden, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijfsleven – houden zich bezig met zowel het infrastructurele- als het gedragsaspect van bovenstaande problematiek. In de maart-editie van dit magazine heeft u al kunnen lezen over de ‘Discussienota fietsstraten’. Welke vormgeving van fietsstraten is een goede oplossing voor de veiligheid van fietsers? Wat werkt wel en wat niet? In deze editie van het ROV-magazine leest u meer over verschillende fietsrotondes: de fietsrotondes in Zwolle en Groningen en de Hovenring in Eindhoven.

Klik op de tabs hierboven om te lezen over de oplossingen van deze steden.

Fietser heeft voorrang op rotonde in Zwolle

Verbetering van comfort en veiligheidsgevoel van fietsers

In 2013 heeft de gemeente Zwolle een fietsrotonde aangelegd op de kruising van de Philosofenallee/Vondelkade met de Wipstrikkerallee. De fietsrotonde wijkt af van normale rotondes. Dit komt omdat fietsers wel helemaal rond kunnen maar auto’s alleen rechtdoor of rechtsaf mogen. Hierdoor is de rotonde ook kleiner dan een standaard rotonde.

Belangrijke fietsverbinding

De fietsstraten Philosofenallee en Vondelkade zijn onderdeel van de belangrijkste fietsverbinding van Zwolle Oost naar de binnenstad en het station. Voor auto’s is de Wipstrikkerallee weer een belangrijke verbinding de stad. Deze belangrijke routes kruisen elkaar. Voor de komst van de fietsrotonde, moesten fietsers op deze kruising vaak lang wachten om over te steken. Waarbij zij zich ook nog eens niet veilig voelden. Daar moest een oplossing voor komen. Eentje die het comfort en veiligheidsgevoel van de fietser verbeterde.

Fietsers tevreden over rotonde

Samen met bewoners en belangenorganisaties zijn verschillende alternatieven onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor de variant waarbij de kruising lijkt op een rotonde waar fietsers voorrang hebben (maar dit eigenlijk niet is). Het voordeel van deze vorm was dat het paste binnen het beeld van de binnenring, waar de automobilist op meer kruisingen rotondes tegenkomt waar fietsers voorrang hebben. Daarnaast wordt door de fietsrotonde de doorstroming van de fiets sterk verbeterd, terwijl het autoverkeer minimaal wordt verstoord. Inmiddels ligt de rotonde er enkele jaren en zijn de reacties overwegend positief. Met name fietsers zijn nog steeds zeer tevreden over de nieuwe vormgeving.

 

Tekstbijdrage door Marieke van Brussel, Verkeerskundige en Stadsergonoom gemeente Zwolle

Korte film over het ontwerpproces:

Lees hier de blog over de fietsrotonde door blogger Bicylce Dutch

Foto: nieuwe fietsrotonde Zwolle

Hovenring Eindhoven

Fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over knooppunt.

Wat en waarom

De Hovenring is een belangrijk knooppunt in de hoofd infrastructuur van Eindhoven en Veldhoven en is strategisch gelegen nabij de A2. Als gevolg van de vele geplande ontwikkelingen rondom dit knooppunt en de hieruit voortkomende verkeerstoename zou de bestaande rotonde het verkeer niet meer kunnen verwerken waardoor er terugslag op de omliggende wegen, inclusief de A2, zou zijn. Een belangrijke primaire fietsroute loopt over de Hovenring. De gemeente Eindhoven wil deze fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over dit knooppunt leiden.

Ten behoeve van het maken van een nieuw ontwerp zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Een integraal ontwerp met gevoel voor de integratie in de stad, de menselijke maat en de beleving en gebruik van knooppunten;
  • Het knooppunt dient een betekenis toe te voegen die uitdrukking geeft aan enerzijds de metafoor van 'toegangsplein' van Eindhoven, Meerhoven en Veldhoven en anderzijds de verbintenis symboliseert met de stad Eindhoven;
  • Gezien het strategische belang van dit knooppunt dient de uitstraling van dit knooppunt ver boven het algemene verkeerskundige kaders uit te stijgen tot een nieuw landmark in de stad met een hoog icoon gehalte;
  • Er dient sprake te zijn van een volledig geïntegreerd ontwerp;
  • Een goede sociaal veilige uitwisseling van alle verkeerssoorten dient te worden gewaarborgd.

Vanwege de sociale veiligheid, milieu, en ruimtelijk visuele aspecten is ervoor gekozen een fietsbrug te realiseren en om het autoverkeer zover mogelijk te laten zakken. Vanuit de omgeving is er altijd toezicht op de fietsers en voetgangers en worden donkere tunnels en onoverzichtelijke binnenruimtes vermeden. Door de weg voor het autoverkeer te verlagen worden de auto’s zoveel mogelijk aan het zicht van de omgeving onttrokken en wordt de geluidsuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk gereduceerd. Gekozen is voor een fietsbrug met een breedte van 4,5 meter teneinde maximaal comfort te geven aan het langzaam verkeer. Om de meest comfortabele helling voor fietsers te kiezen zijn de getekende ontwerphellingen vergeleken met referentiehellingen in Eindhoven waarbij al fietsend is bepaald wat de meest ideale ontwerphellingen zouden moeten zijn.

 

Tekstbijdrage door Irmo Kaal, gemeente Eindhoven

Foto: bestaande rotonde voor bouw Hovenring

Foto: nieuwe Hovenring

Een nieuwe fietsrotonde in Groningen

Het gevoel van onveiligheid is de reden om het aan te pakken.

Op de kruising Wilhelminakade – Prinsesseweg in Groningen gaan we een fietsrotonde aanleggen. Het kruispunt wordt door veel mensen als heel onveilig ervaren, hoewel de daadwerkelijke ongevallencijfers dat niet laten zien. Het is juist de onoverzichtelijkheid en het gevoel van onveiligheid die maken dat verkeersgebruikers voorzichtig zijn. Toch is het gevoel van onveiligheid reden om het aan te pakken. En vrijwel iedereen is blij dat het kruispunt aangepakt wordt.

Ontwerp rotonde

Omwonenden en belangenorganisaties zijn erg enthousiast over het ontwerp. Het is een lastige kruising, omdat het gaat om een afbuigende voorrangsweg met twee ondergeschikte wegen (30 km-zone). Ook sluit op de kruising nog een heel druk fietspad aan langs het riviertje Reitdiep. Dit is een zeer drukke fietsroute vanaf het station naar de Zernike-campus ten noorden van de stad. Deze fietsroute willen we zoveel mogelijk benadrukken en voorrang geven. Het was lastig om hiervoor een goed ontwerp te maken dat aan alle ontwerpwensen voldeed. Maar het idee van een fietsrotonde geeft hier zo veel mogelijk invulling aan en is mede tot stand gekomen door inbreng van omwonenden. Shared space is ook overwogen, maar niet doorgegaan. Alle wegen worden dan namelijk gelijkwaardig (vrees voor toename sluipverkeer) en dit neemt waarschijnlijk het gevoel van onveiligheid niet weg.

Oktober 2017

De kruising met fietsrotonde wordt in oktober 2017 aangelegd. Daarna gaan we monitoren hoe het kruispunt functioneert en of het aan onze verwachtingen voldoet.

 

Tekstbijdrage door Jeroen Bos, projectmanager gemeente Groningen

Foto: oude situatie kruising

Foto: nieuwe situatie kruising

Op de Verkeersveiligheid Agenda

OKTOBER 2017

9 OKTOBER:

15 OKTOBER:

11 OKTOBER:

15 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

Deadline indienen kandidaten TotallyTraffic Award 2017

‘ROV komt naar u toe’ in Humanity House Den Haag (gebied MRDH)

Start campagne ‘zichtbaarheid’

NOVEMBER 2017

8 NOVEMBER:

15 NOVEMBER:

29 NOVEMBER:

‘ROV komt naar u toe’ in theater Castellum, Alphen aan den Rijn (gebied Holland Rijnland en Midden-Holland)

‘ROV komt naar u toe’ in Landvast, Alblasserdam (gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden)

‘ROV komt naar u toe’ in Strijen (gebied Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee)

DECEMBER 2017

15 DECEMBER:

Start campagne Bob

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Ada Aalbrecht

Foto's

Cover: Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Pagina 6: Annet van der Kooij-Vermeer
Pagina 11: Shutterstock

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH