Fietshelmencampagne
‘Helden dragen helmen’

In de aanloop naar het NK Wielrennen is er een speciale campagne ontwikkeld voor de fietsveiligheid van alle basisschoolleerlingen op Goeree-Overflakkee. Wethouder Marnix Trouwborst, een van de negen ambassadeurs verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland, zet zich al langere tijd in voor meer veiligheid voor fietsers.

Zowel door in te zetten op de fysieke punten op de weg als op gedragsbeïnvloeding. Een van de infrastructurele oplossingen was het weghalen van hinderlijke fietspalen. Maar op het gebied van gedragsbeïnvloeding kan er nog veel verbeteren.

Met het NK Wielrennen op Goeree-Overflakkee in het vooruitzicht, is dit de mogelijkheid om niet alleen het fietsen en bewegen te promoten, maar daarbij ook de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen.

Fietsongevallen

Het aantal ongevallen van kinderen op de fiets is in de afgelopen jaren flink afgenomen. De verkeerseducatie, die de kinderen al van jongs af aan krijgen, werpt zijn vruchten af. Toch moeten zij nog veel vaardigheden eigen maken. Dat maakt hen erg kwetsbaar. Per jaar belanden er ongeveer 26.000 kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar na een fietsongeval op de spoedeisende hulp. Hiervan worden jaarlijks meer dan 2.000 kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Bijna de helft van deze kinderen heeft ernstig hoofd- en/of hersenletsel.

Ondanks de afname van het aantal ongevallen, zijn we er nog niet. Er overlijden nog steeds kinderen die verongelukken op de fiets. In 2014 waren dit dertien kinderen door hoofd- en hersenletsel na een fietsongeluk. Dat zijn er dertien teveel!

Helden dragen helmen

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO) is samen met Cura Mare gestart met de fietshelmencampagne 'Helden dragen helmen', met als doel het aantal fietsongevallen met hoofdletsel onder kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar te verminderen. Als onderdeel van deze campagne krijgen ruim 4.400 basisschoolleerlingen van Goeree-Overflakkee een fietshelm uitgereikt. Dit wordt vergezeld met lesmaterialen en workshops op de scholen.

“Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze schoolkinderen veilig op de fiets van en naar school kunnen. Om de fietsveiligheid te vergroten, zijn we de campagne ‘ Helden dragen helmen’ gestart. Met deze campagne willen we enerzijds de bewustwording van de gevaren op de fiets bij de ouders vergroten en anderzijds de kinderen enthousiast maken over het dragen van een helm tijdens het fietsen”, aldus verkeersveiligheidsambassadeur Marnix Trouwborst.

Wat zijn de topprioriteiten van ambassadeur Hilde Niezen?

Sinds januari 2015 is Hilde Niezen bestuurlijke ambassadeur verkeersveiligheid voor Midden-Holland. Op een mooie woensdagmiddag in juni mochten we in Gouda opnames maken voor haar filmportret. Ze maakt daarin duidelijk waar zij voor “gaat en staat” als ambassadeur, en besluit haar clip (link volgt) met het overdragen van het camerastokje aan degene, die zij graag voor de camera haalt.

Sinds vorig jaar portretteren we de bestuurlijke ambassadeurs in Zuid-Holland in de vorm van een estafette. Ze geven elk de camera door aan een persoon in hun netwerk die zij bijzonder waarderen om hun werk voor verkeersveiligheid. In deze estafetteserie verschenen vier portretten, die onder de noemer “Maak kennis met” zijn te vinden op het Youtube-kanaal van ROV-ZH.

Video op Youtube: Maak kennis met verkeersveiligheidsambassadeur Hilde Niezen

SCHOOL op SEEF

Ron Rietveld: een dag op stap met een bevlogen politieman

Vorig jaar kreeg politieman Ron Rietveld de SEEF-factor toegekend vanwege zijn bijzonder grote inzet voor verkeersveiligheid in het zuiden van Zuid-Holland. Daarbij hoorde een cheque voor een filmreportage. Ron koos ervoor om in deze reportage te laten zien op welke manieren zijn collega’s en hij in hun werk bijdragen aan verkeersveiligheid. De cameraman ging een dag met hem op stap.

Bekijk hier de reportage:

Youtube video "Ron Rietveld, politieman met de SEEF-factor"


Derde SEEF-factor trofee voor Meriam van Balen – van Franeker

Op de ochtend van 23 juni is de trofee behorend bij de SEEF-factor voor de derde maal uitgereikt. De winnares is Meriam van Balen – van Franeker van de gemeente Goeree-Overflakkee. Lees hier het persbericht.

Op 17 mei vond in het Provinciehuis het jaarlijkse SCHOOL op SEEF event voor de eerstejaars Pabo-studenten van de Haagse Hogeschool plaats. Vijftig studenten debatteerden tijdens een Kruispuntsessie van Stichting TeamAlert over stellingen als “Verkeer leer je van je ouders” en “als leerkracht heb je een voorbeeldfunctie in het verkeer”. Vooral bij de laatste stelling liepen de meningen uiteen: sommige studenten waren van mening, dat je na werktijd niet meer in functie bent en daarom niet continu als voorbeeld geldt, anderen bepleitten om – denkend vanuit het kind – de voorbeeldrol ten allen tijde te vervullen.


Aansluitend volgden ze een college bij verkeersleerkracht Wendy Hagendoorn, die hen meenam in de wereld van SCHOOL op SEEF en de praktijklessen uit Verkeerskunsten. Geoefend werd er ook: studenten zetten op het Zuid-Hollandplein zetten met materialen uit de Verkeerskunstentas oefeningen uit voor elkaar en werd er druk gefietst.

Voorafgaand aan het event hadden studenten op de Hogeschool al een les gevolgd en deelgenomen aan een kennisquiz. De winnaars van de kennisquiz en van het debat gingen naar huis met een Bob luchtbed.

TotallyTraffic.nl

Dit najaar dagen we alle middelbare scholieren in de klassen 1 tot en met 4 weer uit mee te denken over een goede verkeersveiligheidscampagne voor jongeren. Ze kunnen daarbij iedere campagnevorm kiezen die ze willen.

Breder thema: verkeersveiligheid

Stond de wedstrijd tot en met vorig jaar in het licht van zichtbaarheid op de fiets, dit jaar mag de campagne over alles gaan wat met verkeersveilig gedrag te maken heeft. Dus bijvoorbeeld ook over appen en bellen op de fiets.

Regionale voorrondes, finale in Nieuwspoort

Net als vorig jaar worden inzendingen eerst aan een regionale jury voorgelegd, die een voorselectie van de inzendingen maken. De bedenkers van deze voorgeselecteerde inzendingen mogen op 1 februari 2017 hun idee pitchen tijdens een grootschalig finale-evenement in Nieuwspoort. Ze krijgen daar eerst een workshop van Sipke Jan Bousema, die het event ook zal presenteren.

Winnaars vorig jaar en werving komend jaar

Op deze pagina is te zien wie vorig jaar de winnende ontwerpen maakten. De bedenkers van de winnende clip zullen dit jaar een filmpje maken voor de werving van nieuwe deelnemers.

Docenten van middelbare scholen worden al voor de zomervakantie opgeroepen mee te werken aan de wedstrijd. Na de vakantie is alle informatie met werkbladen te vinden op de TotallyTraffic-website

Sipke Jan Bousema (foto: Saskia Schalkwijk)

Ook dit jaar looft ROV-ZH weer een award uit in twee categorieën: schoolplannen en personen.

Schoolplannen 2016-2017

Rond de zomervakantie maken veel scholen hun plannen voor het komende schooljaar. Met de award dagen we hen uit daarin ruim aandacht te besteden aan verkeerseducatie en vooral ook zelf lessen te geven. Er zijn allerlei van deze “doe-het-zelf lessen” beschikbaar op de TotallyTraffic website, en scholen kunnen natuurlijk ook zelf lessen bedenken!

Personen

Verkeersveiligheid is mensenwerk, en dat geldt ook voor TotallyTraffic op en rond de scholen voor voortgezet onderwijs. Kent of bent u een persoon, die zich bijzonder sterk maakt voor het onderwerp, laat het weten door een voordracht voor de TotallyTraffic Award in deze categorie!

De prijzen

Zowel de winnende school als de winnende persoon ontvangt een wisseltrofee en een miniatuurversie daarvan om te behouden. Voor de school is er daarnaast een cheque ter waarde van € 2.500,= te winnen. Dit bedrag kan worden gebruikt voor verkeerseducatieve activiteiten of materialen. De winnende persoon ontvangt een persoonlijke cheque.

Voordrachten

Kandidaten voor de TotallyTraffic Award 2016 in de beide categorieën kunnen tot 1 oktober worden voorgedragen door een e-mail met duidelijke motivatie voor de voordracht te sturen aan info@totallytraffic.nl.

Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongevallen met jongeren: alle reden om veel aandacht aan dit onderwerp te besteden. Dat gebeurt dit jaar in twee fases:

  • Flight I: half april tot half juli

In deze flight worden voor het eerst ook leerlingen in de groepen 7 en 8 benaderd

  • Flight II: half september tot begin december. In deze flight ligt er bijzondere focus op de doelgroep 12-18jarigen in het voortgezette en middelbare beroepsonderwijs.

Tijdens de tweede flight is er landelijke media-aandacht en worden vloggers ingezet.

Nieuw: scholenbattle

De gedachte achter Fietsmodus is jongeren met aansprekende prijzen te verleiden om tijdens het fietsen de Fietsmodus-app in te schakelen, en daarmee smartphonegebruik tijdens de fietsrit voor zichzelf te blokkeren.

Nieuw dit najaar is een battle tussen scholen, waarbij leerlingen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de school “smartphone-vrije kilometers” sparen met de Fietsmodus-app.

De scholen met het hoogst aantal gespaarde kilometers maken kans op een regioprijs èn op de landelijke prijs: een compleet verzorgd schoolfeest.

Overige mogelijkheden voor scholen in Zuid-Holland

Er komt na de zomer een toolkit beschikbaar met allerlei online en offline middelen die de scholen kunnen gebruiken. Alle informatie over de campagne, de battle en de middelen is dan beschikbaar op www.rovzh.nl en www.totallytraffic.nl/zuid-holland.

CAMPAGNENIEUWS

In de maanden na de zomervakantie starten er twee campagnes, die te maken hebben met het onderwerp aandacht:

De campagne “Aandacht op de weg”

Deze loopt van september tot medio december en zal gericht zijn op het voorkomen van gevaarlijk weggedrag als gevolg van gebruik van social media. In de afgelopen jaren is het gebruik van social media achter het stuur van de auto en op de fiets toegenomen.

Daarom wordt er weer een campagne uitgevoerd onder het motto: Social media en verkeer gaan niet samen: “Hou je aandacht op de weg!”

De campagne Fietsmodus

Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongevallen met jongeren: alle reden om veel aandacht aan dit onderwerp te besteden. Dat gebeurt dit jaar in twee fases:

  • Flight I: half april tot half juli

In deze flight zijn voor het eerst ook leerlingen in de groepen 7 en 8 benaderd

  • Flight II: half september tot begin december. In deze flight ligt de focus op de doelgroep 12-18jarigen.

Tijdens de tweede flight is er landelijke en regionale media-aandacht. Er worden onder andere vloggers ingezet.

Nieuw is een scholenbattle met een regionale en een landelijke prijs. U leest daar meer over in het artikel onder TotallyTraffic

Vanaf augustus zullen de campagne uitingen voor beide campagnes op deze site te vinden zijn, evenals op het bestelformulier.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.daarkunjemeethuiskomen.nl

Op 13 juni is de BOB Zomercampagne 2016 gestart. De campagne richt zich op de bezoeker van allerlei zomerse activiteiten – zoals een dagje aan het water, privéfeestje of een terrasbezoek – en events waarbij alcohol wordt gedronken. Advies is dat men van te voren afspreekt wie de BOB is. Dus wie degene is die géén alcohol drinkt en de anderen veilig naar huis brengt.

De centrale boodschap van de campagne is ook dit jaar daarom weer 100% BOB, 0% op: ‘BOB, ook als je naar een feestje/festival/het strand gaat’. Verspreidt daarom de posters onder sportkantines, cafés, strandtenten, horecagelegenheden, bibliotheken. Een mogelijkheid is ook om een poster bij evenementvergunningaanvragen mee te sturen.

Gemeenten in Zuid-Holland kunnen posters en folders bestellen via het bestelformulier.

De campagne loopt tot 15 september 2016

Kijk voor meer informatie over deze campagne op www.nederlandveilig.nl/bob/

Echte duidelijke cijfers zijn er niet, maar dat sommige medicijnen de rijvaardigheid beìnvloeden staat vast. Naar schatting vallen er jaarlijks 30 – 60 doden waar medicijngebruik een rol speelt. Wanneer mag je nog rijden en wanneer niet? Wat moet ik als apotheek of als huisarts? Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Lees verder (link naar nieuw artikel op nieuwe site)

Komend bij de ROV-ZH

ROV-ZH verwelkomt Wiesje Hofstede-Fikkert

Vanaf half juni werkt Wiesje Hofstede-Fikkert voor een jaar bij ROV-ZH. Ze vervult de tijdelijke vacature die is ontstaan door de detachering van Bas van Toledo bij een ander bureau van de provincie Zuid-Holland.

Wiesje is afkomstig van de gemeente Westland en zegt over haar nieuwe uitdaging:

“Ik wil met mijn nieuwe functie graag een bijdrage leveren aan het verminderen van verkeersslachtoffers.

Als beleidsmedewerker was ik bij een verkeersles op de middelbare school en zat samen met de wijkagent in de jury. Indrukwekkend om te zien hoe de leerlingen stil worden als de agent vertelt hoe het is om bij ouders van een jong verkeersslachtoffer langs te moeten gaan om ze dit te gaan vertellen.”

Wiesje gaat in elk geval aan de slag met het accountmanagement voor de gemeenten in de stadsregio Rotterdam binnen de MRDH. Daarnaast wordt ze projectleider voor TotallyTraffic.

Binnenkort kunt u op deze pagina lezen voor welke onderwerpen Wiesje verder het aanspreekpunt is bij ROV-ZH.

Website ROV-ZH vernieuwd

Op het vertrouwde adres www.rovzh.nl vindt u de vernieuwde website van het ROV-ZH. Bureau Tappan heeft de “looks” van de site opgefrist, en de site in diverse opzichten aangepast aan deze tijd: de pagina’s zijn deelbaar geworden op sociale media, en teksten zijn ingekort.

Verder is de koppeling tussen de websites www.schoolopseef.nl en www.totallytraffic.nl/zuid-holland met de site www.rovzh.nl nu duidelijker.

We hopen dat u als bezoeker en gebruiker van de site de vernieuwing als een verbetering ervaart, en zijn heel benieuwd naar uw mening!

OP DE VERKEERSVEILIGHEID AGENDA

JUNI
27 JUNI:

Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

AUGUSTUS
30 AUGUSTUS:

Bijeenkomst Secretarissen RPV's en regievoerders

SEPTEMBER
19 SEPTEMBER:

Start TotallyTraffic leerlingenwedstrijd “Campagne Crew”
Start campagne “Aandacht op de Weg”

30 SEPTEMBER:

Laatste dag voordragen kandidaten SEEF-factor, ronde 4

OKTOBER
1 OKTOBER: Start Scholenbattle Fietsmodus
3 OKTOBER: Start Fietsverlichtingscampagne
10 OKTOBER: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
DECEMBER
6 DECEMBER:

Bijeenkomst Secretarissen RPV's en regievoerders

19 DECEMBER:

Vergadering Commissie Certificering SCHOOL op SEEF

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Redactie

Ada Aalbrecht

Foto's

Pagina 3: Gemeente Goeree-Overflakkee;
pagina 4: Gouda TV; pagina 6: Saskia Schalkwijk;
pagina 7: Centraal Apotheek Zwijndrecht

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine
t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36
ac.aalbrecht@pzh.nl
www.rovzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH

Social Media