Ambassadeurs verkeersveiligheid:
elk slachtoffer is er een teveel

Over een ding zijn ze het roerend eens, deze twee verkeersveiligheids-ambassadeurs Floor Vermeulen en Bram Meijer. De ideaal veilige weg bestaat niet.

“Bij de provincie werd lang gedacht vanuit de weg, als het om verkeersveiligheid gaat”, merkt gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. “Vanmorgen nog reed ik op een provinciale weg die best wel zal kloppen volgens de richtlijnen. Maar dan staat er een verkeerslicht achter een lantaarnpaal. We moeten ook naar de beleving van een weg kijken.”

“Ik mis de porsches van de snelwegpolitie. Die mensen voerden een corrigerend gesprek met je en schreven geen bonnen om het bonnenschrijven.”

“Daarom ga ik met raadsleden nog wel eens een discussie aan wanneer ze maatregelen van de gemeente willen na een ongeval” zegt Bram Meijer, portefeuillehouder verkeersveiligheid bij de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) en wethouder in Westland. “Voetgangers, fietsers, automobilisten, iedereen is verantwoordelijk voor z’n eigen gedrag.”

Zonnebril

Beiden menen dat de overheidstaak van provincie en gemeente verder gaat dan alleen de inrichting van een weg. “Natuurlijk begint het daar. Maar daarnaast moet je zelf zorgen voor een zonnebril in de auto”, vindt Vermeulen.

“En wij helpen verder met campagnes om mensen te wijzen op het gevaar van afleiding, het rijden zonder licht of met een slok op. Daar hebben we het ROV Z-H voor, een exponent van jarenlange samenwerking tussen provincie en Metropoolregio.”

Gunfactor

Bij meer dan 90% van de ongevallen speelt gedrag een rol. Maar twee zaken die daarop van invloed zijn verdwijnen de laatste jaren langzaam. “Ik mis een gunfactor” zegt Bram Meijer. “En de porsches van de snelwegpolitie. Die mensen voerden een corrigerend gesprek met je en schreven geen bonnen om het bonnenschrijven.”

Vermeulen beaamt dat en ziet ook wel een oplossing om gedrag beter in de hand te krijgen en te houden. “Dat is simpelweg het puntenrijbewijs”, zegt hij. “Nu is dat alleen voor beginnende bestuurders, maar ik denk dat het getuigt van lef wanneer het voor elke rijbewijsbezitter wordt ingevoerd.” Beide ambassadeurs vinden sowieso dat handhaving hoger op de agenda moet komen als ondersteuning van de landelijke en regionale campagnes.

Mvd01.

De gunfactor die Bram Meijer noemt komt terug in de gedachte ‘Maak van de nul een punt’. Die gedachte is jaren geleden ontwikkeld door de ROV’s Limburg en Zuid-Holland en komt oorspronkelijk uit Zweden. Uitgangspunt is dat je niet accepteert dat er verkeersslachtoffers vallen. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen, wegbeheerders, weggebruikers, bedrijven en instellingen.

“In de begroting hebben we en doelstelling ten aanzien van dodelijke ongevallen”, aldus Vermeulen, “maar daar kun je natuurlijk nooit tevreden over zijn. Ook niet wanneer je jaar op jaar die doelstelling haalt. Je accepteert dan namelijk nog steeds dat er ’s avonds mensen niet meer thuiskomen. Ik zie liever de inspanningen van ‘Maak van de nul een punt’ in de begroting.”

“In de begroting hebben we en doelstelling ten aanzien van dodelijke ongevallen. Ik zie liever de inspanningen van ‘Maak van de nul een punt’ in de begroting.”

Meijer beaamt dat: “Er zit ook een toevalligheid in. Als er een busje met zes personen op een boom rijdt, dan schiet de statistiek ineens omhoog en heb je wat uit te leggen.” Zowel Meijer als Vermeulen dragen ‘Maak van de nul een punt!’ een warm hart toe en willen dat gedachtengoed uitdragen. `Maar wij kunnen er nog zoveel energie en geld in steken, we zullen het toch met elkaar moeten doen”, besluit Vermeulen.

Mourik maakt een Punt van Nul!

Eerste bedrijf in Zuid-Holland ondertekent manifest

Stilletjes maar zeker vond op 16 februari iets bijzonders plaats in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Kees Scheer, accountmanager van het bedrijf Mourik ondertekende als eerste ondernemer in Zuid-Holland een manifest waarin hij namens zijn bedrijf de missie “Nul ernstige verkeersslachtoffers” onderschrijft.

Kees zegt hier zelf over: "Als infra-aannemer zeggen wij altijd: Wij doen het veilig of we doen het niet. Mourik Groot Ammers voelt zich verantwoordelijk voor verkeersveiligheid. Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Daarom ondertekenden wij het manifest verkeersveiligheid."

De ondertekening is een bijzonder moment, ook voor de regionale verkeersveiligheidsambassadeur Kees Boender. In de vorige ambassadeursperiode ondertekende hij samen met de collega-ambassadeurs al een manifest met deze strekking, nu haakt ook het bedrijfsleven aan.

Kees Boender: ”De aanpak van verkeersveiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Bedrijven kunnen ook iets doen. We sluiten met hen een manifest verkeersveiligheid om concreet iets bij te dragen in de aanpak.”

”De aanpak van verkeersveiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Bedrijven kunnen ook iets doen."

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal de komende tijd sterk inzetten op de uitbouw van het netwerk van bedrijven, dat zelf wil bijdragen aan een verkeersveilige regio.

ROV-ZH ondersteunt dit van harte en werkt dit jaar een provincie brede aanpak voor samenwerking met het bedrijfsleven uit.

Download hier het Manifest van Mourik als pdf-bestand.

Politieman Ron Rietveld (districtelijk vakadviseur verkeer bij Politie Rotterdam) verwachtte aan te schuiven bij een overleg verkeersveiligheid, toen hij het gemeentehuis van Leerdam op 2 februari bezocht. Daar aangekomen werd hij echter verwelkomd door een groep junior-verkeersbrigadiers en verkeersveiligheidsprofessionals van in en buiten de regio voor iets anders: De jury had Ron als tweede persoon in Zuid-Holland de SEEF-factor toegekend.

dsc_8927.jpg

Jury-oordeel

“En dat is niet zomaar!” aldus jurysecretaris Ada Aalbrecht (ROV-ZH). Uit alle informatie is duidelijk geworden, dat jij bijzonder veel betekent voor de verkeersveiligheid van leerlingen in Zuid-Holland Zuid. Je adviseert niet alleen de gemeenten bij het veilig inrichten van verkeerssituaties, je leidt ook verkeersbrigadiers op en enthousiasmeert collega’s binnen je eigen organisatie om aandacht te besteden

aan het onderwerp verkeersveiligheid voor basisschool-leerlingen. Dat is des te meer bijzonder, omdat er in deze periode veel op politiemensen afkomt!” Ron Rietveld ontving de SEEF-factor wisseltrofee, een miniatuur daarvan om te behouden en een cheque om een filmpje over verkeersveiligheid te laten maken.

Film Lonneke Cornet

De eerste trofee ging vorig jaar naar Lonneke Cornet, leerkracht en verkeersouder in Papendrecht. De door en voor haar geproduceerde film ziet u hieronder.

Derde ronde

Uiteraard kunt u ook nu weer kandidaten en ideeën voordragen voor de SEEF-factor. De termijn voor de derde ronde sluit op 31 maart aanstaande. Lees hier meer over de criteria, de jury en de aanmeldingsprocedure.

Een impressie van de overhandiging aan Ron Rietveld is hier te vinden.

Lonneke Cornet heeft de SEEF factor

Nu ook digitaal samenwerken aan SCHOOL op SEEF

Sinds de officiële start op 19 januari in Westland zijn er in een aantal gemeenten in Zuid-Holland digitale platforms operationeel ter ondersteuning van de lokale SCHOOL op SEEF partners. Vertegenwoordigers van de gemeente, scholen, (verkeers)ouders, politie en maatschappelijke organisaties kunnen op deze platforms (achter een login) documenten met elkaar delen, een “smoelenboek” bijhouden met de contactgegevens van de netwerkleden, een agenda bijhouden en vragen aan elkaar stellen. Dankzij een zoekfunctie kunnen de leden binnen de platforms ook informatie en personen zoeken op onderwerp.

De platforms zijn gestart in Westland, Bodegraven, Holland Rijnland en Oud-Beijerland en worden geleidelijk uitgebouwd. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de beheerders van de netwerken, die de platforms introduceren in de eigen netwerken en de logins beheren.

De platforms zijn ingericht door METT in opdracht van ROV-ZH. ROV-ZH hoopt hiermee het samenwerken van de partners binnen de voor SCHOOL op SEEF belangrijke lokale netwerken gemakkelijker te maken.

In de clip bij dit artikel vertelt Steven van Wijk van de WIllebrordusschool in Oud-Beijerland uit eigen ervaring wat het belang van lokale samenwerking voor SCHOOL op SEEF is. Op het Youtubekanaal van ROV-ZH zijn nog twee clips te vinden met interviews in andere gemeenten.

In deze factsheet staat meer informatie over de digitale platforms en de voordelen daarvan.

Een impressie van de officiële startbijeenkomst in Westland vindt u hier.

Ouders spelen een nauwelijks te onderschatten rol voor de veiligheid van hun kinderen in het verkeer. Door samen met hun kinderen te oefenen, het goede voorbeeld te geven, hun kind de gelegenheid te geven veel ervaring op te doen als voetganger en fietser en door zorg te dragen voor deugdelijke beveiligingsmiddelen en een goede fiets.

Informatie voor ouders is binnen SCHOOL op SEEF dan ook een belangrijke component. We vinden het belangrijk dat scholen ouders actuele èn aansprekende informatie kunnen geven rond de belangrijkste thema’s.

De op de website opgenomen artikelen waren in dat licht toe aan een actualisatie. Deze actualisatie is onlangs afgerond, en op deze pagina vindt u artikelen, cartoons en andere middelen. Deze zijn ingedeeld naar vier thema’s:

  • Veilig naar school
  • Zien en gezien worden in het verkeer
  • Zelfstandig leren lopen en fietsen
  • Overige

Een aantal thema’s past bij specifieke periodes. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is zichtbaarheid, een thema dat vooral in het najaar relevant is.

Op de website is daarom aangegeven in welke periode een bepaald thema vooral speelt.

TotallyTraffic.nl

Zon uit Licht aan!

Op 10 februari rond lunchtijd liep de grote hal van het Zuid-Hollandse Provinciehuis vol met 130 middelbare scholieren en hun begeleiders: tijd voor de finale van de leerlingenwedstrijd “Ik wil je zien! Hoe zou jij dat doen?” editie 2015.

Onder leiding van Sipke Jan Bousema kregen bedenkers van de in regionale voorrondes geselecteerde campagnemiddelen een workshop presenteren, terwijl hun klasgenoten een presentatie van statenleden bijwoonden over het werk van de provincie en van Provinciale Staten.

Op 13.00 uur was het zover: alle kandidaten hielden een pitch op het podium, spannend en bijzonder goed! De jury onder leiding van verkeersveiligheidsambassadeur Bram Meijer had er dan ook een hele kluif aan om de winnaars aan te wijzen.

Twee ideeën wonnen:

De poster “Zon uit Licht aan” van Ruben en Mu-Tse (leerlingen van het Driestar College Gouda) en de clip-rap van klas V3A van CSG Willem de Zwijger uit Schoonhoven.

De publieksprijs (meeste stemmen op de website met inzendingen) ging naar Gigi van Aken, leerling van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim.

Ook dit najaar is er weer een leerlingenwedstrijd, net als dit jaar met regionale voorrondes. Het thema wordt verbreed naar “veilig gedrag in het verkeer”.

Een impressie van de uitreiking is te vinden achter deze link.

CAMPAGNENIEUWS

Dit jaar draait de campagne Bob in de sportkantine in de voormalige Rotterdam-Rijmond gemeenten van de MRDH, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

Het officiële officiële startsein voor de campagne-editie van dit jaar is op 12 maart gegeven bij SBV Excelsior in Rotterdam. Verkeersveiligheidsambassadeur Bram Meijer (MRDH) overhandigde er voorafgaand aan de wedstrijd Excelsior – FC Groningen het pakket met campagnematerialen aan clubvoorzitter Cock van Zanten.

Beproefde inzet

Net als in voorgaande jaren ontvangen de sportclubs pakketten met de campagnematerialen. Daarnaast kunnen ze intekenen op een bezoek van het BobSport campagneteam, op een IVA-training (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) voor het barpersoneel en op een Bob-sponsorbord voor langs het veld.

De limo

De leden van de sportverenigingen kunnen dit jaar een unieke prijs voor hun vereniging winnen: een rit in een limousine voor de Bob en zijn vrienden.

Clubs kunnen dit winnen door deel te nemen aan de Bob-quiz en daarin de meeste goede antwoorden te geven. De Bob-quiz kan gespeeld worden via www.hoegoedkenjijbob.nl en www.facebook.com/bobsportzh.

Projectleiding en partners

ROV-ZH heeft de leiding over het project dit jaar uitbesteed aan Sportservice Zuid-Holland, een organisatie die de sportwereld op z’n duimpje kent. Er wordt samengewerkt met de regio’s en gemeenten en uiteraard ook met de politie.

Meer weten?

Op www.rovzh.nl/bobsport is alle informatie over deze editie van de campagne terug te vinden.

Landelijke campagnes


Snelheid

Half maart start de jaarlijkse snelheidscampagne. Dit jaar zendt de Rijksoverheid geen spotjes op radio en tv uit, maar plaatst wel billboards langs de rijkswegen. Voor de regio’s zijn de posters beschikbaar met de vertrouwde beelden van kinderen en ouderen met een 30- of 50-bord in de hand. De posters zijn bij ROV-ZH te bestellen via deze pagina.

Fietsmodus

Na het succes van de editie 2015 met maar liefst 1,6 miljoen in de fietsmodus gereden kilometers in december (ten opzichte van 700.00 in 2014) wordt de campagne in 2016 voortgezet en zelfs enigszins uitgebreid. Fietsmodus krijgt aandacht in de periode april - en in het najaar. Tijdens de voorjaarseditie worden ook leerlingen in de hoogste twee klassen van het basisonderwijs aangesproken. In het najaar is het voortgezet onderwijs aan de beurt. Onderzocht wordt nog of er ook een scholen-battle aan zal worden gekoppeld. Inzet is uiteraard het aantal fietskilometers in de fietsmodus nog verder te vergroten.

Regionale campagnes in Zuid-Holland

Naast de campagne “Bob in de Sportkantine” wordt ook de campagne “Verantwoord medicijngebruik in het verkeer” dit jaar voortgezet. Apothekersassistenten-in-opleiding en medewerkers van apotheken krijgen initiële en nascholing aangeboden. De uitvoering van deze campagne ligt weer bij het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), in opdracht van ROV-ZH.

Wijkverkeerswerkgroepen in geheel Zoetermeer

Waar bewoners klagen over verkeer zijn ze vaak zelf de veroorzaker”, een veelgehoorde frustratie van menig verkeerswethouder. Het probleem komt ook Marc Rosier (wethouder in Zoetermeer) bekend voor.

En juist daarom is hij zo blij, dat er in zijn gemeente in alle zes de wijken wijkverkeerswerkgroepen actief zijn. Groepen, die de gemeente adviseren over voorgenomen maatregelen, maar ook actief meedenken over oplossingen.

Wie nemen er deel aan de werkgroepen?

Marc Rosier: “Uiteraard de bewoners en de gemeente, maar ook VVN en de politie zijn actief. En sinds kort in een aantal wijken ook de basisscholen en ouders. Een brede vertegenwoordiging dus.”

Wat zijn naar uw idee de belangrijkste succesfactoren voor deze werkgroepen?

“Dat zijn er drie: zorg dat er bij de gemeente menskracht beschikbaar is om de werkgroepen te faciliteren. Een ander heel belangrijk punt is de inbreng van de deelnemers serieus te nemen. Ten slotte is het belangrijk ook geld beschikbaar te hebben om met name kleine, snel uit te voeren maatregelen te treffen die uit de werkgroep voortkomen”.

Heeft u ook een persoonlijke missie, een onderwerp dat u in het bijzonder aan het hart gaat?

“Jazeker! Ik vind het heel belangrijk, dat er niet te hard wordt gereden. Te hard rijden in de wijk moet echt worden teruggedrongen, ook omwille van de kinderen. En juist daarom ben ik er hartstikke blij mee, dat er bij een bijeenkomst in de wijk zomaar 15 of 20 mensen hun avond vrij maken om mee te praten en denken over de vraag hoe we problemen zoals deze samen kunnen terugdringen. Echt gaaf!”

2015 MarcRosier.jpg
Wethouder Marc Rosier

Lees ook het artikel op de website van de gemeente Zoetermeer achter deze link.

Gaand en komend bij de ROV-ZH

ROV-ZH heeft deze maand afscheid genomen van twee medewerkers, die zich jarenlang enorm verdienstelijk hebben gemaakt voor het werk aan verkeersveiligheid in Zuid-Holland:

Beleidsadviseur Bas van Toledo (tot 1 maart nog verantwoordelijk voor o.a. de campagne Bob in de Sportkantine, voor diverse onderdelen van SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic en voor het accountmanagement voor de gemeenten in het voormalige Rotterdam-Rijnmond gebied) is voor een jaar gedetacheerd als beleidsmedewerker Toerisme bij het bureau Cultuur van de Provincie Zuid-Holland.

Bas.png
Bas van Toledo

Administratief ondersteuner Linda Plaizier heeft haar arbeidzame bezigheden ingeruild voor haar welverdiende pensioen en geniet van de vrije tijd. We bedanken Bas en Linda voor de enorme bijdrage die zij aan het verkeersveiligheidswerk (en aan het teamwork) hebben geleverd.

Linda.jpg
Linda Plaizier

Het werk van Linda wordt voortaan verzorgd door collega’s van het afdelingssecretariaat. Voor Bas’ functie is een (tijdelijke) vacature uitgeschreven. Deze is onder meer te vinden op de website van ROV-ZH.

Intussen is ook een nieuw gezicht de gelederen van ROV-ZH komen versterken met een specifieke opdracht: Hans van Vliet wordt de komende maanden gedurende 20 uur per week ingehuurd om – samen met team ROV-ZH en de ambtelijke regievoerders voor verkeersveiligheid bij de provincie en de MRDH – een nieuwe visie voor ROV-ZH te bereiden.

Hans van Vliet
Hans van Vliet:

“Verkeersveiligheid begint bij mezelf, maar ik vind het niet eenvoudig daar continu bij stil te staan. In die zin juich ik de komst van de automatische piloot bij auto’s en (motor)fietsen toe.”

OP DE VERKEERSVEILIGHEID AGENDA

MAART
31 MAART:

1e cursusdag VRO Risico Motorrijders ZH 2016 (Arkel)

31 MAART:

Laatste dag voordragen kandidaten SEEF-factor, ronde 3

APRIL
7 APRIL:

Theoretische verkeersexamens

14 APRIL:

Gecombineerde bijeenkomst RPV-secretarissen, Expertgroep Handhaving en Weggebruikersplatform

25 APRIL:

Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

JUNI
27 JUNI:

Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

AUGUSTUS
30 AUGUSTUS:

Bijeenkomst Secretarissen RPV's en regievoerders

SEPTEMBER
30 SEPTEMBER:

Laatste dag voordragen kandidaten SEEF-factor, ronde 4

OKTOBER
10 OKTOBER: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
DECEMBER
6 DECEMBER:

Gecombineerde bijeenkomst RPV-secretarissen, Expertgroep Handhaving en Weggebruikersplatform

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Redactie

Ada Aalbrecht

Foto's

Pagina 3, 5 en 6: René Zoetemelk;
pagina 4: Suzanne Heikoop (SHe Fotografie)

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine
t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36
ac.aalbrecht@pzh.nl
www.rovzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH

Social Media