Speedpedelac

Speedpedalacs, de elektrische fiets die wel 40 km/u kan halen, glipt al een tijdje door de mazen van de wet. Maar dat gaat veranderen. Per 1 januari 2017 al, komend jaar is een overgangsjaar.

De elektrische fiets is aan een enorme opmars bezig. Werd de e-bike eerst gezien als “hulpstuk voor gebrekkige ouderen die zo nodig nog een stukje moesten fietsen”, tegenwoordig worden de fietsen steeds hipper. En sneller. De elektrische fiets werd gezien als middel in de strijd tegen files, is bovendien gezond en levert minder uitstoot. Woon-werkverkeer van 10-15 km is prima te doen. Ook de schooljeugd op het platteland begint de fiets nu te ontdekken.

Snel en stil

Met de stijging van de populariteit werd de maximum snelheid van 25 km/u van de fiets een probleem en kwam er vraag naar snellere versies. Daarmee komen ook langere afstanden in aanmerking om per fiets af te leggen.

Het antwoord was de speedpedalec, een fiets waarmee snelheden van wel 40 – 45 km/u gehaald kunnen worden. “Gemakkelijk” zegt de branche. “Met een flinke inspanning”, meldt de Consumentenbond op de website. Feit is dat het hard gaat. Te hard, menen sommigen, “onzin”, vinden weer anderen op diverse fora op internet. De veiligheid op het fietspad komt in gevaar door de grote snelheidsverschillen en het feit dat je een speedpedalec niet hoort aankomen.

Speedpedelac en de wet

Voor de wet is de speedpedalec een snorfiets omdat je zonder te trappen een snelheid van 20 km/u kunt halen. Dat is de zogenaamde constructiesnelheid. Je hebt een rijbewijs nodig (AM), een (blauw) kenteken en een verzekering. Op een snorfiets geldt geen helmplicht. Nog niet, want wanneer per 1 januari 2017 de regeling wijzigt, wordt de speedpedalec aangemerkt als bromfiets.

Met alle gevolgen van dien. Waarom is de speedpedalec ineens een bromfiets en wat gebeurt er met de exemplaren die nu al rondrijden? Fabrikanten worden verplicht om bij de typegoedkeuring te kijken naar de snelheid die de fiets daadwerkelijk kan bereiken. Er wordt dus niet meer gekeken tot welke snelheid de motor werkt zonder te trappen. En omdat de snelheid die gehaald kan worden met trappen 45 km/u is valt de speedpedalec in de categorie bromfiets. Voor speedpedalecs betekent dat een geel kenteken en een helmplicht (ECE 22.05) voor de berijder. Ook de plaats op de weg verandert en binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30. Wie zich nu verkneukeld in de handen wrijft en denkt “Ik heb gelukkig nog een blauw kenteken” zal het lachen vergaan wanneer in 2016 de brief van de RDW op de mat valt. Daarin komt de verandering van wetgeving te staan en de melding het blauwe kenteken om te zetten in een geel. Dat kan gratis, dat dan weer wel.

Tijdelijke verkeersmaatregelen,
regel ze veilig!

Misschien kent u het in uw eigen woonomgeving: je fietst op de rijbaan en uit het niets doemt een wegafzetting op waar je links langs moet, door een soort fuik met auto's en andere weggebruikers. Hoe veilig is dit?

Misschien kent u het uit de eigen werkpraktijk: u gunt een aannemer een werk aan de weg, geeft netjes de CROW-richtlijnen 96a en 96b mee als criteria voor het plan en de uitvoering, en toch blijkt de veiligheid voor de weggebruikers ten tijde van de uitvoering van het werk niet goed geregeld. Technisch wordt het werk perfect uitgevoerd, maar de zorg voor de veiligheid van de weggebruikers blijkt vergeten.

Het roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor deze zaken en welke middelen je als wegbeheerder hebt om het optimaal te regelen.

We vroegen Hans van Hofwegen, directeur van MOT (een bedrijf, dat cursussen en weginspecties verzorgt op het punt van verkeersveiligheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen) naar zijn ervaringen en missie.

Hij ging er uitvoerig op in in dit artikel.
Download hier het artikel als pdf.

hans-van-hofwegen.png
Hans van Hofwegen

Ambassadeursnieuws

In deze editie maken we kennis met Piet van Leenen, de nieuwe bestuurlijke ambassadeur voor de Hoeksche Waard, en met André Vink, de gedreven coördinator TotallyTraffic van Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis. Klik op een van de afbeeldingen om meer te lezen.

Klik op een van de bovenstaande afbeeldingen om meer te lezen.

PIET VAN LEENEN

Op 13 oktober is Piet van Leenen (wethouder in Oud-Beijerland) Johan van Buuren opgevolgd als verkeersveiligheidsambassadeur voor de Hoeksche Waard.

We legden hem de vraag voor wat hem drijft in zijn nieuwe rol, en wat hij wil bereiken.

Drive:

Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften van mensen. Mensen nemen massaal deel aan het verkeer en daarom is Veilig verkeer een basisvoorziening die door de overheid moet worden gemaakt en waarvoor iedereen zich moet inzetten: burgers en bestuurders. Graag vervul ik dan ook de rol om als Verkeersveiligheidsambassadeur daarin een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol te vervullen.

Doel:

Verkeersveiligheid moet maximaal zijn. Nul ongevallen moet de ambitie zijn. Mijn doel is om van de nul echt een punt te maken door maximaal in te zetten op een veilige verkeerssituatie als ook om het gedrag van verkeersdeelnemers zo te beïnvloeden dat ook daarmee maximale veiligheid wordt bereikt.

Belangrijke punten voor mij zijn: voorlichting op scholen en het betrekken van kinderen en jeugd bij veilig verkeer campagnes, het verbeteren van onveilige verkeerssituaties in de dorpen (kruisingen, aandacht voor veilig langzaam verkeer) en vrijliggende fietspaden op doorgaande wegen buiten de bebouwde kom.

ANDRÉ VINK

In de serie ambassadeursportretten laten de bestuurlijke verkeersveiligheid ambassadeurs om beurten zien waar zij voor gaan en staan. Tot slot geeft de ambassadeur het camerastokje door aan iemand uit het eigen netwerk, die binnen de eigen kring ook een pleitbezorger is voor het thema.

Marnix Trouwborst gaf het stokje tijdens zijn portret door aan André Vink. In diens filmpje ziet u in welke functie en rol André Vink actief is en wat hem beweegt.

Recordaantal labels toegekend!

Zijn er in de afgelopen maanden al heel wat labels uitgereikt (zoals aan herlabelschool op de foto, de Willemsschool in Monster), de SCHOOL op SEEF labelcommissie heeft tijdens de vergadering van 30 november een recordaantal labels toegekend: maar liefst 20!
Van deze 20 zijn er tien nieuw. De andere tien zijn herlabelscholen.

Het betreft de volgende scholen:

Holland-Rijnland:

 • Basisschool Beekbrug (Lisse)
 • R.K. Antonius (Voorhout)
 • Sjaloomschool (Katwijk)
 • Maranathaschool (Nieuwkoop)
 • Rutgersschool (Katwijk)
 • Klaverweide (Zoeterwoude)
 • De Zilveren Maan (Nieuwkoop)
 • Rembrandtschool (Lisse)

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden:

 • Regenboog, locatie Retranchement (Gorinchem)
 • Regenboog, locatie Hoogdalem (Gorinchem)
 • OBS De Tweespan (Giessenburg)
 • Groen van Prinsterer (Oud-Alblas)

MRDH:

 • Jonge Wereld (Den Haag)
 • O.B.S. De Reijer (Ridderkerk)
 • Rozenhorst (Rozenburg)
 • Mariaschool (Wateringen)

Drechtsteden:

 • 't Nokkenwiel (Alblasserdam)
 • De Horizon (Dordrecht)

Hoeksche Waard:

 • Zevensprong, locatie Strienemonde

Goeree-Overflakkee:

 • Kompas (Stellendam)

U vindt op deze pagina de vergaderdata van de commissie voor 2016 en de bijbehorende uiterste aanvraagdata.

Op de agenda op www.schoolopseef.nl worden de uitreikingsdata opgenomen zodra deze bij ROV-ZH bekend zijn.

Certificeringscommissie verwelkomt “een oude bekende”

Met ingang van de vergadering van 30 november worden de gelederen van de Commissie Certificering SCHOOL op SEER versterkt met een nieuw lid. Hij stelt zich hier voor.

“Mijn naam is Johan van Buuren. In een vorige ‘leven’ ben ik vooral politiek bestuurlijk druk geweest. Als wethouder in Oud-Beijerland en in de Hoeksche Waard als regio. De laatste jaren daarvan ben ik zeer nauw betrokken geweest bij verkeersveiligheid; als ambassadeur verkersveiligheid binnen Zuid-Holland en ook als voorzitter van het Regionaal Platform Verkeersveiligheid Hoeksche Waard.

Vanuit dit laatste ben ik ook bestuurlijk verantwoordelijk geweest voor de beweging die School-Op-Seef heeft gemaakt in de Hoeksche Waard. Een beweging waar met gepaste trots naar gekeken kan worden. De werking van School-Op-Seef heeft in mijn visie een zodanig effect, dat ik me graag verbonden wil blijven voelen met dit label. We willen tenslotte toch allemaal, dat onze kinderen zo veilig mogelijk in het verkeer kunnen deelnemen?! Vandaar ook dat ik maar al te graag positief heb gereageerd op de vraag om deel te nemen aan de certificeringscommissie”.

Het bronnenboek Verkeerskunsten is al sinds jaar en dag het standaardmateriaal voor basisscholen voor de uitvoering van praktische verkeerslessen. In het najaar van 2014 is gestart met de herziening van het Verkeerskunsten. Verkeerskunsten was uitverkocht en de vraag naar Verkeerskunsten is nog steeds groot, ook landelijk. Nu was het tijd voor een herziening zodat ook alle ervaringen van de afgelopen jaren hierin konden worden verwerkt, foutjes eruit konden worden gehaald en de verkeerslessen weer eens tegen het licht wordt gehouden. In dezelfde periode is Verkeerskunsten ook getoetst door de landelijke Checklist Verkeerseducatie van het CROW/KPVV.

Verkeerskunsten is hierin aangemerkt als een goed doordacht product en voldeed aan bijna alle criteria van de Checklist. Tips voor verbetering zijn in de herziene versie van Verkeerskunsten meegenomen, zoals meer aandacht voor de leerdoelen van de lessen en concrete voorbeelden hoe de lessen zijn te gebruiken op straat.

De herziene versie van Verkeerskunsten is vanaf oktober beschikbaar, zie www.schoolopseef.nl of vraag ernaar bij rovinfo@pzh.nl.

TotallyTraffic Award 2015
Prijzen in twee categorieën

Praktijkschool Het Segment in Gouda heeft de TotallyTraffic Award 2015 in de categorie schoolplannen ontvangen, en Arie Oosterwijk (voormalig contactpersoon TotallyTraffic op Praktijkschool De Noordhoek in Gorinchem) de Award 2015 in de categorie Personen.

De jury onder leiding van de verkeersveiligheidsambassadeur voor Drechtsteden Rik van der Linden (wethouder van Dordrecht) was unaniem in haar oordeel.

Het Segment is een betrekkelijke nieuwkomer binnen TotallyTraffic en heeft in korte tijd een zeer ambitieus plan voorbereid, met een mix van lessen door gastdocenten en eigen docenten. De school ontving de TotallyTraffic wisseltrofee voor scholen en een cheque ter waarde van € 2.500,= voor verkeerseducatie.

Arie Oosterwijk is vanaf de start van TotallyTraffic in 2009 een warm pleitbezorger en actieve aanjager geweest voor de verkeersveiligheid en verkeerslessen voor de eigen leerlingen en die van andere scholen in de regio. Hij ontving de TotallyTraffic wisseltrofee voor personen, een miniatuurversie daarvan om te behouden en een cadeaucheque.

De coördinator TotallyTraffic op het Segment (Mariska Korssen) ontving al een eervolle vermelding. Later deze week zal zo'n vermelding aan nog eens twee coördinatoren van andere scholen worden uitgereikt.

U vindt impressies van alle uitreikingen op www.totallytraffic.nl/zuid-holland

CAMPAGNENIEUWS

In het najaar van 2014 heeft het Ministerie van IenM de Fietsmodus gelanceerd. Fietsmodus heeft tot doel de bewustwording bij jongeren te verhogen dat je ook op de fiets je aandacht op de weg moet houden. Er gebeuren namelijk nog teveel fietsongevallen met jongeren die tijdens het fietsen op hun smartphone bezig zijn. Fietsmodus is een app. Je zet de app tijdens het fietsen aan. Je kan je smartphone dan niet gebruiken maar wel punten verzamelen voor mooie prijzen, zoals fietsen, t-shirts, bioscoopbonnen. Het ministerie werkt samen met de grote telecomproviders. Nieuwe prijzen in 2015 zijn kaartjes voor wedstrijden van Ajax of het bijwonen van een uitzending van The Voice of Holland.

Regionaal werd er door verschillende ROV’s in 2015 extra aandacht besteed aan de Fietsmodus om nog meer aandacht te genereren voor de app. ROV-ZH heeft dit jaar drie bekende “vloggers” ingezet. Vlog staat voor video-logboek, veelal via het Youtube kanaal. Sommige vloggers worden door meer dan 100.000 mensen gevolgd. Voor de Fietsmodus werd onder andere Niek Roozen (van het programma Brugklas en Het geheim van Eyk) en de zus Kolster (van de wekelijkse vlog “Girlsworldproblems”) ingezet. Deze jongeren ‘zijn’ de doelgroep, ‘worden gevolgd’ door de doelgroep en hebben ‘invloed’ op de doelgroep. De vloggers bezochten in september enkele Zuid-Hollandse VO-scholen en de vlog werd een week later op Youtube-kanaal gezet.

De vlogs werden door bijna 150.000 jongeren bekeken. Werd gedurende de campagneperiode van de Fietsmodus de app gemiddelde 2.500 keer gedownload, de eerste weken direct na publicatie van de vlogs steeg het aantal naar bijna 8.000 downloads. Mooi om te zien dat deze vlogs zo’n directe invloed hebben op de doelgroep.

In 2016 gaat het ROV-ZH regionaal en directer op de VO-scholen inzetten op de Fietsmodus.

Winter BOB 2015

Half december start de winter- BOB-campagne. De campagneperiode loopt t/m half maart 2016 (tot na de carnavalsperiode). De centrale boodschap van de BOB-campagne is: Ben je BOB, zeg het hardop! Ook deze nieuwe BOB-campagne blijft gericht op preventie van rijden onder invloed van alcohol door automobilisten. De campagne laat op positieve wijze zien dat het tegenwoordig heel normaal is dat de BOB afspraak vooraf bepaald wordt en dus nuchter achter het stuur stapt.

RVV boekje (uitgave 2016)

Het RVV boekje (uitgave van Verkeersregels en Verkeerstekens RVV 1990) kan (gratis binnen Zuid-Holland) aangevraagd worden via rovinfo@pzh.nl.

2015.3.PlaatjeVoorzijdeBoekje.png

ROV komt naar u toe

Volle bak, op 18 november, in Restaurant Grevelingen (Bruinisse). Zo’n 50 verkeersveiligheidswerkers van divers pluimage, afkomstig van Voorne-Putten, de Hoeksche Waard of Goeree-Overflakkee, verzamelden zich om kennis op te doen en te delen over een aantal thema’s. Onder leiding van sessievoorzitter Marnix Trouwborst (verkeersveiligheidsambassadeur en wethouder van Goeree-Overflakkee) volgden de aanwezigen een caroussel programma langs drie tafels: Infrastructuur en Handhaving, Verkeerseducatie en Landbouwverkeer. Aan elke tafel verzorgde een expert op het vlak van het thema de inleiding.

Tijdens de pauze konden deelnemers buiten kennis maken met “het (land)bouwvoertuig van de toekomst”, een tractor met kipper, die van de nieuwe technische veiligheidsmiddelen waren voorzien.

Tijdens de afsluitende maaltijd vatte cartoon-notulist Gideon Borman de resultaten van de bijeenkomst op een beeldende en humoristische manier samen in een serie cartoons waarvan u er een bij dit artikel aantreft. Het idee om de ROV-informatiebijeenkomst in de regio te organiseren in samenwerking met vertegenwoordigers van het netwerk in de regio is nieuw.

Uit de evaluatie onder de deelnemers is af te lezen, dat dit idee bijzonder goed is gevallen. Een idee, dat navolging verdient dus, allereerst in een andere regio.

U vindt hier een uitvoerig beeldverslag van de bijeenkomst (pdf).

OP DE VERKEERSVEILIGHEID AGENDA

JANUARI
19 JANUARI: Lancering Digitale Platforms SCHOOL op SEEF
FEBRUARI
15 FEBRUARI: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
APRIL
25 APRIL: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
JUNI
27 JUNI: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
OKTOBER
10 OKTOBER: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie
DECEMBER
19 DECEMBER: Vergadering SCHOOL op SEEF labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Redactie

Ada Aalbrecht

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine
t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36
ac.aalbrecht@pzh.nl

Website

www.rovzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Social Media