HIGHLIGHTS

Leerlingenwedstrijd TotallyTraffic

Pagina 6

Een leerzame dag “zijspannen”

Een rondje regio, feedback, kijken naar jezelf en nog een rondje regio: een greep uit de onderdelen van een “VRO Risico –dag”. Op maandag 31 augustus zijn negen motorrijders te gast bij Verkeersschool Succes Mimpen in Waddinxveen voor een belangrijke training. Rien Visser en Ada Aalbrecht van ROV-ZH wonen de dag bij, om beurten gezeten in het zijspan van “senior-instructeur” Jan Knol. Een enerverende, leuke en leerzame dag in veel opzichten!

Motorrijders zijn relatief kwetsbaar in het verkeer. Zo is het risico om bij een verkeersongeval te overlijden per afgelegde kilometer voor een motorrijder ongeveer twintig keer zo groot als voor inzittenden van personenauto’s. Reden voor ROV-ZH om de training “VRO Risico voor motorrijders” naar Zuid-Holland te halen.

Wat is VRO Risico?

De VRO Risico is een training van een dag, met praktijkritten in een kleine groep, theorie en groepsgesprekken onder leiding van een KNMV-gecertificeerde instructeur. Doel is de motorrijder bewust te maken van de risico’s in het verkeer en de motorrijder te leren hierop te anticiperen door onder andere de positie op de weg en de snelheid aan te passen.

Persoonlijk en intensief

Een belangrijk ding valt op: deze training is niet algemeen of vrijblijvend. Al tijdens de kennismakingsronde en het groepsgesprek gaat het over persoonlijke ervaringen en het herkennen van risico’s. Zo bespreken de deelnemers het huiswerk: het analyseren van een foto van een verkeerssituatie aan de hand van de vraag: waar zitten hier de risico’s? De observaties lopen behoorlijk uiteen.
Het persoonlijke karakter van de training wordt nog intensiever tijdens de praktijkritten en het nabespreken daarvan: deelnemers rijden om beurten op kop en ontvangen gedetailleerde feedback, zowel tijdens stops op de rit als bij de nabespreking van tijdens de ritten gemaakte filmbeelden.

Effectief

De VRO Risico is de eerste motortraining, die een bewezen positief effect heeft op het gedrag van de motorrijder, een effect dat tot zelfs ruim anderhalf jaar na de training nog zichtbaar is. Jan Knol, een van de mede-bedenkers van de cursus, is trots op zijn werk. “Het is belangrijk en mooi om hieraan te hebben kunnen bijdragen. Ik ben dan wel afgezwaaid vanwege mijn pensionering, op dagen als deze ben ik er nog heel graag bij om mijn steentje bij te dragen”, aldus Jan.

Aanbod in Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt de training dit jaar voor het eerst gegeven, verdeeld over ruim 25 trainingsdagen, en de belangstelling is groot. Op de website van KNMV zijn meer achtergronden en de planning vermeld.

Ambassadeursnieuws

In de vorige editie hebben zes van de acht bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs verwoord wat hun drive en doelen zijn. In deze editie komt Kees Boender aan het woord. Er zijn twee nieuwe portretten uit de filmestafette opgenomen.

Klik op een van de bovenstaande afbeeldingen om meer te lezen.

MARNIX TROUWBORST

In de eerste editie heeft Marnix Trouwborst, ambassadeur voor Goeree-Overflakkee zijn drive en doelen al verwoord.

Voor deze editie is er een filmportret van hem gemaakt.
De enscenering van het portret is bijzonder passend voor iemand die graag hard èn veilig fietst: de GO-classic van 12 september jl.

KEES BOENDER

DRIVE

Ik heb met overtuiging getekend voor een tweede termijn van ambassadeurschap, omdat verkeersveiligheid me heel na aan het hart ligt. Volgens mij is het voor die veiligheid belangrijk, dat het verkeerssysteem overzichtelijk is voor de weggebruikers, dat is iets waar ik me voor blijf inspannen. En uiteraard is het gedrag van die weggebruikers zelf cruciaal! Ruim 90% van de verkeersongevallen heeft immers met gedrag te maken, daar valt een wereld te winnen!

DOELEN

Ik wil me in deze periode onverminderd sterk blijven maken voor SCHOOL op SEEF en voor TotallyTraffic, verkeer in het voortgezet onderwijs. Daar begint de vorming van veilig gedrag, en ik ben er trots op, dat al zoveel scholen in “mijn” regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden hier actief aan meewerken. Dit jaar vindt ook voor de 2e keer een schoolrouteonderzoek plaats in de regio over de routes naar de VO scholen.
Daarnaast blijf ik voorstander van handhaving in de vorm van correctieve acties. Minstens net zo belangrijk vind ik echter, dat weggebruikers die zich wel veilig gedragen daar waardering voor krijgen.
In onze regio en in de gemeente Molenwaard, waar ik wethouder ben, zetten we vol op al deze onderwerpen in, met mooie resultaten. Als voorbeeld noem ik graag de campagne “Veilig Verkeer, ik doe mee!” die als rode draad door al onze activiteiten loopt.

GERDA KAZEN

Gerda Kazen is als coördinator SCHOOL op SEEF op basisschool Het Palet in Alblasserdam een enorm drijvende kracht voor de activiteiten op haar school. Vanwege haar bevlogenheid en verdiensten heeft de bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeur Rik van der Linden in zijn filmportret het camerastokje aan Gerda doorgegeven.

We zien Gerda op school, tegen de achtergrond van een aantal verkeerslessen, en ze heeft een belangrijke oproep aan haar collega’s.

Op 7 september heeft de SCHOOL op SEEF labelcommissie aan maar liefst 12 scholen het verkeersveiligheidslabel kunnen toekennen, een record aantal! Onder deze 12 waren negen nieuwe labelscholen. Ook de indieningsdata voor het komende jaar zijn vastgesteld. U vindt deze data en alle verdere informatie over de labelprocedure terug opdeze webpagina. ROV-ZH feliciteert alle labelscholen, maar ook de verkeersouders, de gemeenten en de andere betrokkenen, die het voor de scholen mogelijk maken aan SCHOOL op SEEF te werken.

Bijzondere uitreiking: Het Zwanejong

Op 18 september heeft verkeersveiligheidsambassadeur en wethouder Rik van der Linden het verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan een bijzondere school: Het Zwanejong in Dordrecht. Het Zwanejong is een van de vijf scholen van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK) en de tweede met een label in Zuid-Holland. De Stichting verzorgt onderwijs aan varende kinderen op ligplaatsscholen. Het Zwanejong hecht veel belang aan het geven van – theoretische en praktische – verkeerseducatie, temeer omdat de leerlingen minder met verkeersdeelname te maken krijgen. Op de foto is de zien hoe de leerlingen de wethouder begeleiden op een veilige terugreis naar het Stadskantoor. Lees meer

De SEEF-factor

De Papendrechtse leerkracht en verkeersouder Lonneke Cornet is de eerste in Zuid-Holland, die de trofee behorend bij de SEEF-factor in ontvangst heeft mogen nemen. Lonneke ontving deze allereerste trofee op 17 september in het gemeentehuis uit handen van jurylid Hans Vergeer en wethouder Jan Nathan Rozendaal (Papendrecht).

Jury-oordeel

De jury was unaniem in het besluit haar de trofee toe te kennen.
De “SEEF-factor” manifesteert zich bij Lonneke al jaren in haar werk als leerkracht en contactpersoon verkeer. Ze is daarin bescheiden maar bijzonder actief, motiveert haar collega’s en ouders en ook andere scholen en partijen. Zo was zij degene, die het praktische verkeersexamen voor alle scholen in Papendrecht weer op de kaart heeft weten te zetten. Sinds enige tijd is Lonneke daarnaast ook nog verkeersouder op de school van haar kinderen.

Prijs

Naast de trofee behoort bij de toekenning ook een filmreportage, waarin een impressie van Lonnekes inzet wordt gegeven. Met deze reportage zet ROV-ZH de winnares in het zonnetje. Daarnaast dient de reportage ter inspiratie voor anderen.

Tweede ronde

Tot 1 oktober kunnen kandidaten worden ingediend voor de volgende beoordelingsronde. U vindt hier meer informatie en een aanmeldingsformulier.

De zeven doelen
van SCHOOL op SEEF:

  • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
  • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
  • De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Leerlingenwedstrijd
“Ik wil je zien!” met regionale voorrondes

Dit jaar organiseert het ROV-ZH voor de vierde achtereenvolgende keer de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd “Ik wil je zien! Hoe zou jij dat doen?. Met de wedstrijd worden leerlingen uitgedaagd een campagne-uiting in de vorm van een poster, rap, clip of uiting naar eigen idee te maken waarmee ze leeftijdgenoten verleiden goed verlicht te fietsen.

Nieuw in deze editie

De wedstrijd staat dit jaar niet alleen open voor brugklassers en tweedejaars leerlingen: ook derde- en vierdeklassers kunnen meedingen.

Regionale voorrondes

Nieuw is ook, dat alle inzendingen eerst door de eigen regionale jury worden getoetst in de acht Zuid-Hollandse regio’s. De makers van de beste inzending in de regio mogen hun idee en/of ontwerp pitchen tijdens de provinciale finale.

Finale

Op woensdag 10 februari 2016 ontvangen presentator Sipke Jan Bousema, juryvoorzitter Bram Meijer en gedeputeerde Floor Vermeulen de regionale winnaars en hun klasgenoten in het Provinciehuis in Den Haag voor een grandioze finale. Na een workshop door Sipke Jan pitchen de regionale winnaars hun inzending voor de jury, die naast Bram Meijer bestaat uit de winnaars van de wedstrijdeditie van 2014, een communicatie-expert en het ROV-ZH. Het idee van de winnaars wordt uitgevoerd. Lees meer op www.totallytraffic.nl/zuid-holland.

CAMPAGNENIEUWS

Fietsmodus in Zuid-Holland

Steeds vaker worden smartphones ook op de fiets gebruikt. Handig om connected te blijven, maar niet zo goed voor de verkeersveiligheid. Dat heeft ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingezien. De app Fietsmodus moet het smartphonegebruik onder jongeren op de fiets terugdringen. Het idee achter de app Fietsmodus is heel simpel: Smartphone tijdens het fietsen niet gebruiken = kans maken op prijzen. De app checkt of de smartphone tijdens het fietsen gebruikt wordt. Indien dat niet het geval is worden punten verdiend waarmee prijzen als kaartjes voor The Voice of Holland, bioscoopkaartjes, een designer t-shirt of een fiets te winnen zijn. Sinds begin september is de Fietsmodus weer online.

Extra impuls in Zuid-Holland

ROV-ZH ondersteunt deze landelijke campagne dit najaar regionaal. Vier bekende jonge „vloggers” maken een video-logboek van hun bezoek aan een school en gaan met leerlingen in gesprek over dit onderwerp. Deze vloggers, onder andere bekend van het jeugdprogramma Brugklas, hebben een zeer grote aanhang.

Voor de opnames van hun vlogs zijn ze te gast op het Fioretti in Lisse en Chr. Scholengemeenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland. Naast de vloggers enthousiasmeren onze regionale ambassadeurs scholen in hun eigen regio om extra aandacht aan dit onderwerp te besteden. Meer info: www.rovzh.nl/fietsmodus.

Studenten hebben allemaal een fiets en fietsen veel. Toch missen de fietsen vaak veel faciliteiten, zoals fietsverlichting. De komende periode worden studenten in de studentensteden Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam daarom op een verrassende wijze bewust gemaakt van het belang van goede fietsverlichting. Het project Show Yourself is een initiatief van verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert in gezamenlijke opdracht van Stadsregio Amsterdam, de provincie Fryslan, de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie Zuid-Holland, ROV-ZH en de gemeenten Delfdt, Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Studenten leven als het donker is en gaan pas naar huis als ze zelf zin hebben, de uitdrukking ‘voor het donker thuis zijn’, is niet aan hen besteed.

Ze hebben een fiets die opvallend is zodat ze hem snel terug kunnen vinden. Helaas missen de fietsen vaak een hoop faciliteiten, zoals bijvoorbeeld fietsverlichting. TeamAlert gaat met deze studenten in gesprek over het voeren van fietsverlichting en biedt hen gelijk de mogelijkheid om verlicht op pad te gaan naar de volgende borrel.

Met het project Show Yourself komt TeamAlert naar binnensteden, hogescholen en universiteiten. Studenten nemen plaats op speciale fietsen, wanneer zij gaan fietsen en hun fietsverlichting aanzetten gebeurt er iets verrassends!

Via Twitter, Facebook en Instagram zal over het project worden gecommuniceerd.

Zie de agenda op rovzh.nl voor data van geplande uitvoeringen

show-yourself-fietser.jpg

AFSCHEID RIEN VISSER

Ik kijk met veel plezier terug op het werken bij het ROV-ZH. Het was voor mij een geschenk van God om, na 29 jaar techniek, nog 15 jaar bij het ROV-ZH te werken. Het ROV-ZH is echt een team, gebaseerd op vreugde in je werk. Ik mocht me binnen de provincie Zuid-Holland overal mee bemoeien als het maar over verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding ging.

Grootste succes

Ik zie het draagvlak in de regio als de belangrijkste verworvenheid op het vlak van verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Als ik in de RPV’s kwam, hoorde ik regelmatig over SCHOOL op SEEF praten, alsof dat van hen is, terwijl SCHOOL op SEEF door het ROV-ZH ontwikkeld is. Mooier kan het toch niet. Verkeersveiligheid is iets van henzelf geworden. 15 jaar geleden kwam ik bij de RPV’s om dingen te vertellen. Nu kan ik veel informatie ophalen van goede projecten die in de regio uitgevoerd worden.

Hoogtepunten

Wat mij betreft waren de infodagen een hoogtepunt. In de regio, daar gebeurt het. Als wij in Den Haag blijven zitten, verandert de wereld niet. Een constant hoogtepunt was de passie waarmee wij als ROV-ers ons werk deden. Dat was zeer inspirerend voor elkaar en ook nodig als we op pad gingen voor een bijeenkomst. Het was voor mij een persoonlijke vreugde om het landbouwproject VOMOL binnen de provincie Zuid-Holland in te voeren. Ik herinner me geen dieptepunt. Ik zie binnen het provinciehuis wel verminderde aandacht voor gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid.

Het ROV team

De collega ROV-ers wil ik graag meegeven: blijf vooral altijd enthousiast over je werk. Het werk is het waard en het werkt aanstekelijk naar andere mensen.

Jullie hebben Zuid-Holland veel te bieden, blijf creatief, blijf voorop lopen, wordt geen volger. Laat je niet in de eerste plaats leiden door wat andere mensen met verkeersveiligheid willen, maar houdt zelf de regie in handen. Let op wat er met de fiets en het fietspad gebeurt en kom met creatieve voorstellen.

En nu verder

Na mijn pensionering wil ik me meer gaan bezighouden met de activiteiten van het hartvoorelkaar team in Sliedrecht. We hebben vanuit onze kerk in de afgelopen vijf jaar relaties opgebouwd met mensen van allerlei nationaliteiten in Vogelbuurt Noord. Het is mooi om mensen bij elkaar te brengen. Het liefst praten we over God, maar we doen ook kinderwerk en we bemiddelen bij taalcursussen, hulp bij thuisadministratie en fietscursussen voor allochtone vrouwen. Van dit werk kan ik echt genieten en dat werk wil ik graag uitbreiden. Er is voor mij genoeg te doen.

BODEGRAVEN-REEUWIJK

In iedere editie van dit magazine staat een gemeente in de schijnwerpers. We beginnen bij Bodegraven-Reeuwijk, een gemeente die om meerdere redenen opvalt als het over verkeersveiligheid gaat. We lichten er twee uit.

Lokale Aanpak Veilig Fietsen

Iedere gemeente in ons land zou volgens landelijke afspraken in 2013 een plan ontwikkelen om de onveiligheid voor fietsers aan te pakken. Bodegraven-Reeuwijk viel bij een inventarisatie van die plannen in 2014 op door de wijze waarop deze planontwikkeling is opgepakt.

Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de wijk- en dorpsberaden, die samen met de gemeenten de knelpunten in kaart hebben gebracht. Op basis van deze analyse en de gegevens uit de omgevallen registratie is een zeer grondig, integraal plan ontwikkeld met de focus op jongeren/scholieren en oudere fietsers. Het plan is op dit moment in uitvoering en wordt gemonitord aan de hand van gegevens over de ontwikkelingen in het fietsgebruik, de verkeersveiligheid (jaarlijkse ongevallencijfers en PROV), het fietsklimaat en de voortgang van de projecten.

“Een belangrijke succesfactor voor de totstandkoming van dit mooie plan is geweest, dat we de ontwikkeling daarvan hebben uitbesteed aan een extern, onafhankelijk bureau. Hierdoor hadden alle partijen “de handen vrij” om vrijuit hun inbreng te geven”
Dolf Roodenburg, projectleider/senior adviseur verkeer en vervoer van de gemeente

Lokale netwerken SCHOOL op SEEF

Gemeente, scholen, verkeersouders, wijkagenten, VVN en de verkeersleerkracht werken in Bodegraven-Reeuwijk al jaren samen voor de uitvoering van SCHOOL op SEEF, en het aantal netwerken is daarbij gestaag gegroeid. Dit maakt het mogelijk allerlei activiteiten gezamenlijk te organiseren, efficiënt en leuk! Een voorbeeld was de start van de campagne “De Scholen Zijn Weer Begonnen” van september dit jaar, waarbij in diverse dorpen zoals Nieuwerbrug (zie foto) een actie is gehouden.

Fietsplan-gemeente-Bodegraven-Reeuwijk-2015.jpg

OP DE VERKEERSVEILIGHEID AGENDA

OKTOBER
1 OKTOBER: Deadline indienen kandidaten TotallyTraffic Award 2015 en SEEF-factor
HALF OKTOBER: Start fietsverlichtingscampagne en bijbehorende TotallyTraffic leerlingenwedstrijd
15 OKTOBER: Tweede netwerkbijeenkomst ambassadeurs verkeersveiligheid Zuid-Holland
NOVEMBER
18 NOVEMBER (datum o.v.): "ROV-ZH komt naar u toe!" Regionale informatiedag verkeersveiligheid voor Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten
30 NOVEMBER: Vergadering SCHOOL op SEEF Labelcommissie
DECEMBER
HALF DECEMBER: Start campagne Bob winter
JANUARI
19 JANUARI: Lancering Digitale Platforms SCHOOL op SEEF
FEBRUARI
10 FEBRUARI: Finale TotallyTraffic leerlingenwedstrijd in het Provinciehuis

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Redactie

Ada Aalbrecht

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine
t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36
ac.aalbrecht@pzh.nl

Website

www.rovzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Social Media