Rapport "Maak van de nul een punt in Zuid-Holland" overhandigd aan Bram Meijer

 

 

Rapport “Maak van de nul een punt in Zuid-Holland” biedt wetenschappelijke onderbouwing voor “nul”

Vanmorgen ontving Bram Meijer (voorzitter van het netwerk van bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs in Zuid-Holland) in het Provinciehuis het rapport “Maak van de Nul een Punt in Zuid-Holland” uit handen van Peter van der Knaap, directeur van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).
SWOV had in opdracht van ROV-ZH een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt en mogelijke maatregelen in kaart gebracht die de verkeersveiligheid in Zuid-Holland kunnen verbeteren. Dit is gebeurd in het kader van  “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” : de ambitie van het ROV-ZH Meerjarenprogramma 2017-2020. Het rapport vormt de eerste wetenschappelijke bouwsteen voor de onderbouwing van “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” in ons gebied.
Jonge bestuurders, senioren en fietsers vormen in het SWOV-rapport belangrijke focusgroepen.

Enkele van de belangrijkste aanknopingspunten voor beleid die SWOV in het rapport noemt zijn:

•           duurzaam veilige en senioren-bestendige infrastructuur;
•           verbetering van de veiligheid van de fietsinfrastructuur;
•           veiligheidsbevorderende kenmerken van fietsen en fietsers;
•           veiligheidsbevorderende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer;
•           maatregelen aan gemotoriseerd verkeer ter bescherming van de tegenpartij;
•           insteek en aandachtspunten voor voorlichting;
•           aandachtspunten voor het aanleren en bestendigen van vaardigheden;
•           aandachtspunten voor regelgeving en handhaving.
 
ROV-ZH gebruikt de bevindingen uit de SWOV-analyse onder andere voor de nieuwe programma’s Fiets (dit kwartaal verwacht), Senioren (einde 2017) en Jonge Bestuurders (2019).

Voor het volledige rapport, klik hier

Peter en ambas aangep                                   Op de foto ontbreken Dennis Salman en Rik van der Linden 


Foto's Rene Zoetemelk, © ROV-ZH 2018

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Ook dit najaar heeft ROV-ZH weer kennis- en inspiratiebijeenkomsten in de regio's georganiseerd voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger betrokken is bij verkeersveiligheid. Dit jaar op 2 data en locaties:Woensdag 7 november, Nederzandt (Noordwijk), voor regio's Midden-Holland en Holland Rijnland. Het verslag van deze bijeekomst is hier te vinden.Maandag 12 november, De Westlandse Druif (Monster, Westland), voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag. U vindt het impressieverslag van deze bijeenkomst hier.

Tijdens de laatste vergadering van 2018 heeft de SCHOOL op SEEF labelcommissie opnieuw aan maar liefst achttien scholen het label toegekend. Drie hiervan zijn nieuwe labelscholen, en acht van de achttien scholen behaalden het maximum aantal van 21 punten.Lees meer Op deze pagina vindt u meer SCHOOL op SEEF nieuws.

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl  

Afgelopen editie van de wedstrijd CampagneCrew was weer een groot succes! Zat jouw school niet bij de winnaars? In het nieuwe jaar is er weer een nieuwe kans! Je kan je tot 14 december 2018 aanmelden voor de CamapgneCrew 2019 en tot 18 januari 2019 je idee insturen. Op 17 april 2019 vindt de finale plaats in het Provinciehuis Zuid-Holland.Lees meer Op deze pagina staat meer TotallyTraffic nieuws.