Een programma Fiets voor ROV Zuid-Holland

In tegenstelling tot de trend tot en met 2014 is het aantal gewonden in het verkeer op landelijk niveau vanaf 2015 weer toegenomen.

In Zuid-Holland is er nog wel sprake van een dalende lijn, maar deze daling lijkt te stagneren. Uit de nadere analyse van de SWOV blijkt dat in lijn met het landelijke beeld de jonge automobilisten, fietsers en senioren negatief opvallen en we daarop moeten anticiperen. ROV-ZH heeft ervoor gekozen voor 2017 en 2018 in te zetten op de bouw en implementatie van een programma Fiets.

De eerste fase betreft de bouw van een programma dat zich richt op de juiste doelgroepen, waarvoor opdracht verstrekt is aan Mobycon. Het gewenste programma richt zich in eerste instantie op educatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de door het ROV ontwikkelde programma’s en de landelijke campagnes. Daarnaast gaan we op zoek naar vernieuwing waar dit nodig is en wordt waar mogelijk aangehaakt bij Beter Benutten projecten waarin het fietsen gestimuleerd wordt. Het Programma Fiets wordt zo ingestoken dat ook nu nog onbekende ontwikkelingen in de toekomst er een plek kunnen krijgen. Inet nieuwe programma moet duidelijk gemaakt worden wie waarom wat wanneer en waar doet. Bij de ontwikkeling van het programma is een projectgroep betrokken bestaande uit de MRDH, PZH en ROV-ZH. Mocht u nog vragen hebben over het programma, kunt u contact opnemen met de projectleider Marc Schenk.

Nieuws

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op maandag 26 juni heeft de SCHOOL op SEEF-labelcommissie  aan maar liefst twaalf scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. Onder hen is de eerste school in Zuid-Holland, die het label voor de vijfde maal behaalt: C.B.S. De Bron in Numansdorp.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl