Een Punt maken van Nul: meer dan een communicatie-aanpak

“Maak een punt van nul in Zuid-Holland”. Zo heet het rapport dat de SWOV in opdracht van ROV Z-H heeft gemaakt en dat in februari van het volgend jaar zal worden gepubliceerd.

“Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” is de ambitie van het ROV-ZH Meerjarenprogramma 2017-2020. Om dit goed te onderbouwen is SWOV gevraagd een analyse te geven van de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. SWOV geeft in de rapportage weer welke verkeersveiligheidsproblemen er spelen voor de focusgroepen Fietsers, Jonge Bestuurders en Senioren. Daarnaast geeft zij aan welke aanknopingspunten er zijn om het streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland te realiseren.

Nieuws

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op maandag 26 juni heeft de SCHOOL op SEEF-labelcommissie  aan maar liefst twaalf scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. Onder hen is de eerste school in Zuid-Holland, die het label voor de vijfde maal behaalt: C.B.S. De Bron in Numansdorp.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl