Nieuwe verkeersborden

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Deze verkeersborden – gebodsborden – bieden de mogelijkheid om tram- en busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven of rijbanen of rijstroken aan te geven die alleen bestemd zijn voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. (F11-F22). De blauwe gebodsborden L20 en L21 verplichten de bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk als zodanig te gebruiken en verhinderen andere bestuurders die stroken te gebruiken als oneigenlijke parkeerplaats.
In het besluit geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden beperkte financiële gevolgen voor de wegbeheerders heeft. Omdat deze borden geen drastische veranderingen van de praktijksituaties beogen te bewerkstelligen, maar deze juist beogen te verduidelijken, hoeft de bebording niet op stel en sprong te worden aangepast en kunnen de wegbeheerders dus werken met een eigen planning.

Voor een overzicht van de nieuwe verkeersborden: tractor

Nieuws

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op maandag 26 juni heeft de SCHOOL op SEEF-labelcommissie  aan maar liefst twaalf scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. Onder hen is de eerste school in Zuid-Holland, die het label voor de vijfde maal behaalt: C.B.S. De Bron in Numansdorp.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl