Nieuwe verkeersborden

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Deze verkeersborden – gebodsborden – bieden de mogelijkheid om tram- en busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven of rijbanen of rijstroken aan te geven die alleen bestemd zijn voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. (F11-F22). De blauwe gebodsborden L20 en L21 verplichten de bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk als zodanig te gebruiken en verhinderen andere bestuurders die stroken te gebruiken als oneigenlijke parkeerplaats.
In het besluit geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden beperkte financiële gevolgen voor de wegbeheerders heeft. Omdat deze borden geen drastische veranderingen van de praktijksituaties beogen te bewerkstelligen, maar deze juist beogen te verduidelijken, hoeft de bebording niet op stel en sprong te worden aangepast en kunnen de wegbeheerders dus werken met een eigen planning.

Voor een overzicht van de nieuwe verkeersborden: tractor

Nieuws

Ook dit najaar heeft ROV-ZH weer kennis- en inspiratiebijeenkomsten in de regio's georganiseerd voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger betrokken is bij verkeersveiligheid. Dit jaar op 2 data en locaties: Woensdag 7 november, Nederzandt (Noordwijk), voor regio's Midden-Holland en Holland Rijnland. Maandag 12 november, De Westlandse Druif (Monster, Westland), voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag. U vindt op deze pagina binnenkort de beeldverslagen.  

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl  

Afgelopen editie van de wedstrijd CampagneCrew was weer een groot succes! Zat jouw school niet bij de winnaars? In het nieuwe jaar is er weer een nieuwe kans! Je kan je tot 14 december 2018 aanmelden voor de CamapgneCrew 2019 en tot 18 januari 2019 je idee insturen. Op 17 april 2019 vindt de finale plaats in het Provinciehuis Zuid-Holland.Lees meer Op deze pagina staat meer TotallyTraffic nieuws.