Verkeersveiligheid en tijdelijke verkeersmaatregelen

De missie van Hans van Hofwegen

 "Toen ik in 1993 de eerste cursus "Veilig werken aan de weg" verzorgde was het hoofddoel van de cursus om de cursisten in een dag zover te krijgen dat ze zich voor elkaar niet meer schaamden om de veiligheidskleding te dragen. Als ze dan ook nog af en toe een verkeerskegel bij het werk zouden zetten, hadden we als docenten een topdag. Richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen bestonden eigenlijk niet. Hier en daar wat voorbeelden van verkeersmaatregelen.  Hoe anders is het 22 jaar later. Het dragen van veiligheidskleding is in de cursus een hamerstuk. Veel wegwerkers hebben afzetmaterialen ter beschikking en uitgebreide verkeersplannen worden vaak gemaakt. Op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn uitgebreide richtlijnen voorhanden (CROW Publicatie 96 a en b).

Onze cursussen en innovatie

Wij hebben onze cursussen als eLearningmodule ontwikkeld. Veel bedrijven laten hun medewerkers de cursus online volgen. Veel bedrijven willen de eLearningmodule en een docent. Wij verzorgen dan de cursus als Blended Learning, d.w.z. de cursisten ontvangen van de docent allen een iPad met daarop de eLearningmodule en een hoofdtelefoon. Individueel volgen de cursisten de eLearning. Dit duurt ongeveer 1 uur.Daarna gaat de docent aan de hand van praktijkfoto's de lesstof verdiepen en vragen beantwoorden. Door deze werkmethode kan de cursusduur met de helft worden verkort.

 HvH.I HvH.II

Praktijk als leermeester

Wij staan achter het gezegde dat de praktijk de beste leermeester is. Geregeld worden wij ingehuurd door provincies, gemeenten, energiebedrijven of aannemers om werken te controleren. Onze controles zijn geheel gebaseerd op de veiligheid van de wegwerker en de veiligheid van de weggebruiker. In 2008 hebben wij in opdracht van de gemeente Rotterdam de verkeersmaatregelen bij alle grote evenementen moeten controleren om advies uit te brengen ter verbetering.
Sinds 1999 heb ik zitting in de CROW Commissie Werk in Uitvoering. Deze commissie ontwikkelt en onderhoudt te Richtlijnen Publicatie 96 a en b. Deze werkzaamheden zijn op non-profit basis en vergen soms heel veel tijd, maar wij hebben wel de kans om praktijksituaties te vertalen naar de richtlijnen.Met name de vele tijdelijke verkeersmaatregelen bij kortdurende werkzaamheden die in de CROW Publicaties zijn opgenomen komen rechtstreeks bij ons vandaan.

HvH.III

De verantwoordelijkheid van de overheid, de vrijheid van de aannemer

De laatste jaren is er steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook in de GGW sector (Grond-Weg-en Waterbouw) wordt steeds meer vrijheid gelaten aan de aannemers om werken naar eigen inzicht uit te voeren. Hierdoor wordt innovatie bevorderd. Naar mijn mening een goede ontwikkeling. De vraag is alleen hoeveel vrijheid geef je de aannemer ? Voor een aantal zaken blijft het primaat bij de overheid. Verkeersveiligheid is er daar een van. Die is bij wegwerkzaamheden vaak in het geding.  In onze cursussen en bij het uitvoeren van werkplekinspecties horen wij vaak dat de opdrachtnemers, vaak de aannemers, zelf de tijdelijke verkeersmaatregelen mogen bepalen. Het werk wordt compleet,inclusief de verkeersmaatregelen aangenomen. De wegbeheerder verwijst vaak naar de richtlijnen in de CROW Publicaties. De uitvoerende partij bepaalt dan zelf welke maatregelen er geplaatst worden. Indien bij controle blijkt dat de tijdelijke verkeersmaatregelen onvoldoende zijn, is het corrigeren vaak erg moeilijk. Er zijn al grote gaten gegraven, het wegdek is weggefreesd of er is geen tijdelijke belijning aangebracht terwijl dit wel nodig was. Naar mijn mening moet met name de wegbeheerder er bij de aanbesteding van werken al rekening mee houden wat de invloed het werk zal zijn op de verkeersveiligheid. Er kunnen aan de aannemer eisen gesteld worden, bijvoorbeeld dat er een minimale verkeersruimte over moet blijven voor de afwikkeling van het verkeer. De aannemer kan dan bijvoorbeeld een kleinere machine inzetten. Er kunnen eisen gesteld worden dat bijvoorbeeld fietsers en/of voetgangers een eigen fiets-of voetpad moeten hebben dat van voldoende kwaliteit moet zijn, bijvoorbeeld geen metalen rijplaten. Ook kan de eis worden gesteld dat het publiek middels hekwerk wordt afgeschermd van het werk. Als de wegbeheerder vooraf eisen stelt aan de verkeersveiligheid bij het werk in uitvoering dan kan de aannemer de wijze van uitvoering van het werk hierop aanpassen. Hierdoor wordt de innovatie bevorderd en dat is nu net wat we willen. De uitvoeringsvrijheid bij de aannemer en de verkeersveiligheid bij de wegbeheerder en last but not least, de verkeersveiligheid wordt uit de concurrentiesfeer gehaald".

Tekst en foto's : Hans van Hofwegen

Nieuws

Het is al enige tijd in het nieuws: per 1 juli 2019 verandert er het een en ander op het gebied van handheld bellen en het handmatig bedienen van andersoortige apparaten in het verkeer. Vanaf 1 juli verandert er het een en ander aaan de regels voor het vasthouden van mobiele apparaten tijdens verkeersdeelname. Wat verandert er precies? 

Ook in 2018 heeft ROV-ZH een punt gemaakt van nul, samen met de partners. Benieuwd hoe, en wat de resultaten zijn geweest? Bekijk het filmpje of download de infographic (pdf)

Ook dit najaar heeft ROV-ZH weer kennis- en inspiratiebijeenkomsten in de regio's georganiseerd voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger betrokken is bij verkeersveiligheid. Dit jaar op 2 data en locaties:Woensdag 7 november, Nederzandt (Noordwijk), voor regio's Midden-Holland en Holland Rijnland. Het verslag van deze bijeekomst is hier te vinden.Maandag 12 november, De Westlandse Druif (Monster, Westland), voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag. U vindt het impressieverslag van deze bijeenkomst hier.

Tijdens de laatste vergadering van 2018 heeft de SCHOOL op SEEF labelcommissie opnieuw aan maar liefst achttien scholen het label toegekend. Drie hiervan zijn nieuwe labelscholen, en acht van de achttien scholen behaalden het maximum aantal van 21 punten.Lees meer Op deze pagina vindt u meer SCHOOL op SEEF nieuws.

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl  

Afgelopen editie van de wedstrijd CampagneCrew was weer een groot succes! Zat jouw school niet bij de winnaars? In het nieuwe jaar is er weer een nieuwe kans! Je kan je tot 14 december 2018 aanmelden voor de CamapgneCrew 2019 en tot 18 januari 2019 je idee insturen. Op 17 april 2019 vindt de finale plaats in het Provinciehuis Zuid-Holland.Lees meer Op deze pagina staat meer TotallyTraffic nieuws.