Programma Fietsveiligheid

In het Programma Fietsveiligheid (2018) van ROV Zuid-Holland staat gedragsbeïnvloeding van fietsers centraal. Het programma voorziet in de kaders voor activiteiten, die het mogelijk maken levenslang te blijven leren als fietser. In het programma wordt een aantal leeftijdsgroepen onderscheiden, met elk hun eigen leerdoelen:

  • Het fietsende kind (4-12 jaar): leert de basisvaardigheden en brengt deze in de praktijk door kilometers te maken. Dit overlapt deels met SCHOOL op SEEF.
  • De jongere fietser (12-25 jaar): bouwt kennis en ervaring uit met risicoperceptie en inlevingsvermogen. Dit overlapt deels met TotallyTraffic.
  • De zorgzame fietser (25-55 jaar): focust op zijn/haar voorbeeldfunctie door veilig gedrag te laten zien.
  • De ervaren fietser (55 jaar en ouder): is zich bewust van afnemende vaardigheden en houdt deze op peil.

Bij het programma hoort een serie projectbladen en voor een aantal van de projecten worden pilots uitgevoerd, samen met gemeenten en andere partners.

Download het programma Fietsveiligheid en de projectbladen.

Doortrappen

Op dit moment is er veel aandacht voor “Doortrappen”, een project voor de ervaren fietser.

ROV Zuid-Holland is kwartiermaker voor Doortrappen in Zuid-Holland. Neem contact op met de projectleider voor meer informatie.

Er is in 2019 een aantal pilots in uitvoering in verschillende gemeenten. Een impressie van de eerste pilots is te zien in dit filmpje.
In de pilots is een stappenplan ontwikkeld met standaard documenten. Lees meer daarover op de projectpagina “Doortrappen”,