Hou je aan de snelheidslimiet

Een veilige snelheid binnen de bebouwde kom

De campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet' wordt jaarlijks gehouden van half maart tot half juni gelopen.
Deze campagne beoogt het aantal automobilisten dat harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid te verminderen en richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30-, 50- en 60km wegen.
Door (iets) te hard rijden komt men geregeld in onverwachte verkeerssituaties terecht, vooral omdat hier vaak sprake is van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers.

Te hard rijden is dan ook een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral zo is gebleken, op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom houden automobilisten zich slecht aan de snelheidslimieten. Wel 40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximum snelheid (inschatting van SWOV). Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 km boven de limiet (d.w.z. binnen de eerste schijf van het boetesysteem).

Om regionale communicatie en lokale acties over het thema Snelheidsgedrag op het onderliggend wegennet te ondersteunen, heeft het ministerie van IenW in samenwerking met de provincies en VVN een toolkit met kant-en-klare materialen en een Handleiding laten ontwikkelen. De toolkit bevat onder andere posters, advertenties, banners, radio- en tv-spots en een folder.

Gemeenten en andere betrokken organisaties in Zuid-Holland kunnen voor deze toolkit en Handleiding en o.a. posters in allerlei formaten terecht op deze website.