Fietsverlichting

Fietsverlichting van groot belang voor de verkeersveiligheid!

De fietsverlichtingscampagne 2018 is gestart.
Het voeren van verlichting is van groot belang voor de verkeersveiligheid! Zo is uit een onderzoek van de SWOV  gebleken dat van alle fietsongevallen met ernstige gewonden in het donker, bij ongeveer 15 tot 20 procent van deze ongevallen een motorvoertuig is betrokken! Het gaat er bij verlichting dus niet alleen om, dat je als weggebruiker - o.a. fietser en automobilist - de weg goed kunt zien, maar ook dat de andere weggebruikers je kunnen zien.

Om het belang van goede fietsverlichting te benadrukken, heeft een breed samenwerkingsverband van het ministerie van IenM, ANWB, BOVAG, regionale en lokale overheden, politie, TeamAlert, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en sectie Fietsen van RAI Vereniging, 27 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van de Fietsverlichting’.

De campagne uitingen - posters - kunnen de Zuid-Hollandse gemeenten downloaden van de partnersite verkeersveiligheidscampagnes.
Regels voor fietsverlichting en reflectie op een fiets zijn te vinden op de voorlichtingssite van de overheid