Fietsverlichting

Fietsverlichting van groot belang voor de verkeersveiligheid!

Goede zichtbaarheid op de fiets is van groot belang voor de verkeersveiligheid! Zo is uit een onderzoek van de SWOV  gebleken dat van alle fietsongevallen met ernstige gewonden in het donker, bij ongeveer 15 tot 20 procent van deze ongevallen een motorvoertuig is betrokken! Het gaat er bij verlichting dus niet alleen om, dat je als weggebruiker - o.a. fietser en automobilist - de weg goed kunt zien, maar ook dat de andere weggebruikers je kunnen zien.

Regels voor fietsverlichting en reflectie op een fiets zijn te vinden op de voorlichtingssite van de overheid
Op deze pagina zijn tips voor fietsers te vinden, onder andere in de vorm van een downloadbare flyer.