Hou je aan de snelheidslimiet

Een veilige snelheid binnen de bebouwde kom

Op 20 maart 2017 is de campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet' gestart. Deze campagne beoogt het aantal automobilisten dat harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid te verminderen en richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30-, 50- en 60km wegen. 

De campagne over snelheid binnen de bebouwde kom wordt gevoerd sinds 2010. Door (iets) te hard rijden komt men geregeld in onverwachte verkeerssituaties terecht, vooral omdat hier vaak sprake is van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers.

Gemeenten en andere betrokken organisaties in Zuid-Holland kunnen campagnematerialen - o.a. posters, folders en kant en klare artikelen voor Huis aan Huis bladen - verkrijgen via de partnersite www.verkeersveiligheidscampagnes.nl .

Voor meer informatie zie ook de Factsheet snelheid 2017
De campagne loopt tot medio juni 2017

                                       Mobiele banner 320x50 2